Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Metropoolregio Actueel 15 juni: de sociaal-maatschappelijke opgave in de MRA (hier terugkijken)

01-06-2021 Nieuws #economie#Metropoolregio Actueel#mobiliteit#ruimte

De ambities waar de overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) aan werken op het gebied van wonen, economie en bereikbaarheid hebben invloed op het dagelijks leven van veel inwoners. De rechtstreekse uitzending van Metropoolregio Actueel op dinsdag 15 juni stond in het teken van de sociaal-maatschappelijke opgave in de regio.

Kunnen we in MRA-verband bijvoorbeeld gezamenlijk bijdragen aan oplossingen om kansenongelijkheid te bestrijden en (regionale) tweedeling tegen te gaan? Kunnen we werken aan een betere match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt? Kunnen we ervoor zorgen dat de gezondheid van inwoners van onze regio verbetert?

Terugkijken

De vaste tafelgast van deze uitzending is de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken). De presentatrice is Marijke Roskam. Hieronder kunt u de uitzending terugkijken:

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Tegengaan van segregatie

In het eerste blok van de uitzending spreekt wethouder Groot Wassink met zijn collega-wethouder Songül Mutluer van Zaanstad over kansengelijkheid, betaalbaarheid en segregatie. Via een digitale videoverbinding neemt prof. dr. Maarten van Ham aan het gesprek deel. Van Ham is hoogleraar Urban Geography aan de TU Delft en doet onder meer onderzoek naar wonen in relatie tot buurten.

Bestrijden van vervoersarmoede

In het tweede blok wordt gesproken over woonbalans en vervoersarmoede, waarbij inwoners financieel niet in staat zijn zich naar wens en behoefte te verplaatsen en daardoor belemmerd worden in hun ontwikkeling. Aan tafel komt stedenbouwkundige Daan Zandbelt, voormalig lid van het College van Rijksadviseurs. Hij is een van de schrijvers van een advies over overheidsbeleid dat direct of indirect invloed heeft op kansengelijkheid.

Versterken gezonde leefomgeving

Blok drie van de uitzending gaat over de gezonde leefomgeving. Te gast in de studio is Eric Dannenberg, lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en voorzitter van Divosa, de vereniging voor gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein.

Praktijkvoorbeelden

De uitzending is gelardeerd met videofragmenten waarin praktijkvoorbeelden worden getoond. Kortom: een uitzending met deskundige sprekers uit bestuur, wetenschap en praktijk.

Het volledige archief van Metropoolregio Actueel vindt u hier: https://www.metropoolregioamsterdam.nl/metropoolregio-actueel/.