Meer samenwerking tegen scheve balans woon-werkverkeer op Hoornse Lijn

15-05-2020 Nieuws #mobiliteit

Om de OV-knooppunten langs de Hoornse Lijn (de stations tussen Hoorn en Zaandam) te verbeteren, gaan verschillende betrokken overheden nauwer met elkaar samenwerken. Die ambitie heeft de werkgroep Hoornse Lijn op 14 mei uitgesproken tijdens een bestuurlijk overleg.

Op de Hoornse Lijn is sprake van een scheve balans in het woon-werkverkeer in het openbaar vervoer. Die ontstaat doordat een steeds groter deel van de beroepsbevolking van steden en dorpen buiten Amsterdam werkzaam is in de hoofdstad. Zo is 22 procent van de beroepsbevolking van de gemeente Edam-Volendam werkzaam in Amsterdam. Door de scheve balans reizen weinig Noord-Hollanders in de ochtendspits richting Noord-Holland Noord en in de avondspits andersom.

Ontwikkelagenda

De werkgroep wil iets doen aan deze scheve woon-werkverkeerbalans in het OV. De gemeenten Hoorn, Purmerend, Edam-Volendam en Zaanstad stellen daarom samen met de provincie Noord-Holland, de ministeries van Infrastructuur en Binnenlandse Zaken, de NS, de Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam een gezamenlijke ontwikkelagenda op, waarin ze alle korte- en langetermijnontwikkelingen benoemen.

Woningbouw en werklocaties bij stations

Om meer reizigers in de ochtendspits richting het noorden te laten reizen, moet niet alleen worden gekeken naar de plannen voor woningbouw rond OV-knooppunten, maar ook naar werklocaties in de buurt van stations. Ook biedt het spreiden van toeristen uit Amsterdam kansen om meer treingebruik richting Hoorn te stimuleren.

‘Steeds grotere regionale rol’

‘We zien dat steden buiten Amsterdam een steeds grotere regionale rol vervullen’, zegt de Noord-Hollandse gedeputeerde Cees Loggen. ‘Mijn missie is dat de knooppunten op de Hoornse Lijn niet alleen een rol spelen voor de eigen regio, maar ook een rol gaan spelen voor de Metropoolregio Amsterdam. Hiervoor moeten we goed kijken naar wonen, werkgelegenheid en recreatie. De ontwikkelagenda is een mooie stap om ruimtelijke plannen beter met elkaar af te stemmen, waardoor ze elkaar aanvullen.’

Op de website van de provincie Noord-Holland kunt u meer lezen over het programma OV-knooppunten.