Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Maatregelen tegen vol stroomnet in Flevoland versneld ingevoerd en uitgebreid

29-04-2024 Nieuws #economie#ruimte

De provincie Flevoland krijgt voorrang bij het oplossen van de problemen als gevolg van de netcongestie. De eerder aangekondigde maatregelen om het stroomnet sneller uit te breiden en slimmer te gebruiken, worden in de regio Flevopolder-Gelderland-Utrecht versneld ingevoerd en uitgebreid. Dat schrijft minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten in een brief aan de Tweede Kamer. De regio krijgt voorrang omdat het stroomnet hier sneller tegen de grenzen aanloopt.

De netbeheerders, die zorgen voor het transport van elektriciteit, onderzoeken per regio welke maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnet betrouwbaar blijft, er voldoende ruimte blijft voor huishoudens en woningbouw en waar mogelijk ruimte wordt gecreëerd voor bedrijven. Uit deze onderzoeken blijkt dat in de regio Flevopolder-Gelderland-Utrecht de vraag naar ruimte op het stroomnet sneller groeit dan de netbeheerders het net kunnen uitbreiden. Een deel van de maatregelen wordt in eerste instantie toegepast in Utrecht.

‘In oktober heb ik uw Kamer bericht dat de situatie vooral urgent is op het stroomnet in de regio Flevopolder-Gelderland-Utrecht omdat daar op afzienbare termijn ook kleinverbruikers (huishoudens en mkb) kunnen worden geraakt’, schrijft de minister in zijn brief. ‘Bij de uitwerking van maatregelen is daarom prioriteit gegeven aan deze regio.’

Knelpunten oplossen

Sommige knelpunten op het stroomnet kunnen worden opgelost door naast batterijen tijdelijk extra elektriciteitsproductie neer te zetten. Die kan bijspringen op momenten dat er regionaal meer vraag is naar elektriciteit dan op het hoogspanningsnet past.

De netbeheerders nemen ook technische maatregelen om meer ruimte op het stroomnet te creëren. Zo worden vier belangrijke hoogspanningsstations in de regio zo snel mogelijk verzwaard. Ook wordt bekeken of het bestaande stroomnet tijdelijk zwaarder kan worden belast. Hierdoor ontstaat meer ruimte tot het stroomnet is uitgebreid. Hierbij wordt ook gekeken naar de risico’s van deze zwaardere belasting.