Metropolitaan Landschap

Sterke steden hebben sterke landschappen

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is wereldrecordhouder landschappen. Er is geen andere metropool met zo’n rijke variatie:

 • dijken, polders en plassen en meren
 • veenweidegebieden, heide, bos en duinen
 • natuurgebieden en werelderfgoed
 • recreatiegebieden
 • gebieden met agrarische bedrijvigheid

Het aantal inwoners groeit, de verstedelijking neemt toe, de druk op de ruimte is groot. Juist daarom werken overheden (provincies, gemeenten, waterschappen) samen met natuurorganisaties, agrariërs, vrijetijdssector, culturele organisaties, energiebedrijven en kennisinstellingen aan sterke landschappen die de metropool verbinden.

Want dit Metropolitaan Landschap:

 • vertelt onze geschiedenis
 • versterkt de economie
 • herbergt bijzondere flora & fauna
 • vormt een fijne leefomgeving
 • zorgt voor waterveiligheid en schoon drinkwater
 • levert voedsel