Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Kennisportaal helpt gemeenten bij ontwikkelen van stationsgebieden

13-04-2021 Nieuws #mobiliteit#ruimte

Met een vernieuwd kennisportaal wil de provincie Noord-Holland gemeenten, NS, ProRail en andere partijen inspireren en helpen om samen stationsomgevingen te ontwikkelen. In het Kennisportaal OV-Knooppunten zijn alle onderzoeken, data en instrumenten te vinden die voor de ontwikkeling van OV-knooppunten (trein- en grote busstations) handig kunnen zijn.

De onderzoeken en instrumenten uit het kennisportaal kunnen in de verschillende fases van knooppuntontwikkeling worden gebruikt, per spoortraject of op lokaal niveau. Ook wordt uitgelegd hoe ze samenhangen. Zo bevat het portaal instrumenten die opgaven en mogelijke ontwikkelingen rond OV-knooppunten inzichtelijk maken. Daarnaast gaat het om instrumenten waarmee het creatief ontwerpen, de afstemming tussen partijen en de samenwerking met de omgeving worden gestimuleerd.

Ook bevat het portaal instrumenten die een hulpmiddel zijn bij het werken met data bij knooppuntontwikkeling, zoals de jaarlijkse monitor. Daarin worden de ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en reizen in beeld gebracht. En u vindt er de kaartviewer, die op een interactieve manier geografische en ruimtelijke informatie over de verschillende knooppunten laat zien.

Programma OV-knooppunten

In Noord-Holland zijn alle 60 treinstations en 4 grote busstations aangewezen als OV-knooppunten. De provincie werkt samen met gemeenten en de Metropoolregio Amsterdam aan nieuwbouw van woningen en bedrijvigheid rond goed bereikbare knooppunten. Door de ruimte rondom stationsgebieden optimaal in te richten, ontstaan aantrekkelijke plekken om te wonen, werken en verblijven. Met goede overstapmogelijkheden tussen de verschillende vervoersvormen (trein, bus, fiets) wordt de reistijd korter en kunnen reizigers gemakkelijker van deur tot deur reizen. Lees meer over het programma op www.noord-holland.nl/ovk.