Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Kabinetsbesluit over opening Lelystad Airport niet eerder dan in zomer 2024

25-06-2022 Nieuws #economie#mobiliteit#ruimte

Het kabinet heeft meer tijd nodig om een besluit te kunnen nemen over de opening van Lelystad Airport. Niet eerder dan in de zomer van 2024 komt er duidelijkheid uit Den Haag. Dat is vrijdag 24 juni bekend geworden na de ministerraad. De extra tijd is nodig voor de aanvraag van de natuurvergunning en het inregelen van de laagvliegroutes.

Burgemeester Mieke Baltus van Lelystad reageert teleurgesteld, maar begripvol. ‘Wij vinden het jammer, maar begrijpen dat deze tijd nodig is om tot een besluit te komen. Wij hebben het volste vertrouwen dat Lelystad Airport open gaat. Daarover gaan we in gesprek met minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat).’

‘Niet verder verschuiven’

De provincie Flevoland laat eveneens weten het ‘jammer’ te vinden dat het kabinet nu nog geen besluit heeft genomen. Maar verder uitstel is voor de provincie niet aan de orde. ‘We snappen dat de problemen rond stikstof/natuurvergunning eerst moeten worden opgelost’, staat in een verklaring van de provincie. ‘Voor de Flevolandse economische ontwikkelingen en de opgaves is het van groot belang dat het besluit niet nog verder naar de naar de toekomst wordt verschoven. Vanuit provincie Flevoland blijft alles gericht tot openstelling van Lelystad Airport. We blijven hierover graag in gesprek met de minister.’

Minder vluchten op Schiphol

De mededeling van het kabinet kwam samen met het besluit om het aantal vluchten op Schiphol te beperken. Het kabinet ziet het als opdracht om een evenwicht te vinden tussen het belang van een goede internationale luchthaven, het bijbehorende goede vestigingsklimaat en het belang van een betere en gezondere leefomgeving. De ministerraad stemde daarom in met een voorstel van minister Harbers om tot een nieuw evenwicht te komen en het aantal vluchten op Schiphol te verlagen.

Ook met minder vluchten kan Schiphol het internationale netwerk aan bestemmingen behouden, meent het kabinet. ‘De eventuele opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten kan bijdragen aan dat netwerk van bestemmingen op Schiphol.’