Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Inzicht in ontwikkelingen: Cultuurmonitor MRA nu online

07-12-2021 Nieuws #cultuur#economie#mobiliteit

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is rijk aan cultuur. De regio biedt een schat aan culturele voorzieningen, waarmee jaarlijks vele bezoekers uit binnen- en buitenland worden aangetrokken. De staat van de cultuur in de MRA is vanaf nu te volgen in de Cultuurmonitor MRA.

De monitor bevat een dashboard met cijfers die inzicht geven in de capaciteit van het cultuuraanbod, de mate van participatie daarin en de geldstromen die in de sector omgaan. Per thema en per deelregio biedt de monitor nadere analyses van de cijfers.

Gevolgen coronapandemie

Koninklijk Theater Carré, foto: Nathan Reinds

De thema’s die aan bod komen, zijn erfgoed, film, letteren, beeldende kunst en podiumkunsten. De data geven inzicht in de situatie van 2019, voordat de coronapandemie uitbrak, en kunnen worden gebruikt om te monitoren wat de gevolgen zijn van de pandemie voor de culturele sector.

Actieprogramma

Het rijke cultuuraanbod in de MRA is niet gelijk verspreid over de zeven deelregio’s. Middels een actieprogramma werken de samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam aan het bevorderen van cultuurparticipatie en het faciliteren van toekomstbestendige cultuur en erfgoedsectoren.

De Cultuurmonitor MRA is het resultaat van een samenwerking tussen de Boekmanstichting en Atlas Research en is gefinancierd door de provincie Noord-Holland. Op de website van Binnenlands Bestuur is een nieuwsbericht verschenen over de Cultuurmonitor MRA.