Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Investeringspakket: betere bereikbaarheid, extra banen en meer woningen

14-11-2022 Nieuws #bouwen en wonen#mobiliteit#ruimte

Het Rijk heeft afspraken gemaakt met partijen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) over het verbeteren van bereikbaarheid, extra banen en een bijdrage aan het realiseren van meer woningen. Dat gebeurt door een gezamenlijke investering in doorslaggevende OV- en infrastructuurprojecten in de MRA. Het gaat om afspraken van het Rijk met de alliantiepartijen Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland, NS, KLM en Royal Schiphol Group.

Zo kan het project Zuidasdok doorgang vinden, zal de metro Noord-Zuidlijn op termijn naar Schiphol en Hoofddorp rijden en wordt gestart met het ‘rondmaken’ van de metroringlijn in Amsterdam voor Haven-Stad. Het totale pakket aan investeringen bedraagt € 5,4 miljard, waarvan het Rijk € 4,1 miljard betaalt en de overige partijen gezamenlijk € 1,3 miljard bijdragen.

Betere bereikbaarheid OV en weg

De drie grote OV- en infraprojecten zorgen voor toekomstige bereikbaarheid in de groeiende MRA. Momenteel verplaatsen zo’n 1,7 miljoen mensen zich dagelijks vanuit alle delen van Nederland van en naar de MRA, die naar hun werk of huis gaan. Dat betekent meer en langere files op snelweg A10-Zuid en op termijn capaciteitsproblemen rond station Amsterdam-Zuid, station Schiphol Airport, inclusief overvolle perrons en bijhorende veiligheidsproblemen. Door het uitbreiden van het metronet (Noord-Zuidlijn) tussen Amsterdam en Hoofddorp ontstaat ruimte voor minimaal acht extra treinen per uur/per richting. Zo kunnen meer treinen rijden naar Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Arnhem, Eindhoven, Noord-Holland Noord en Noord- en Oost Nederland. Daarbij wordt de reistijd tussen Noord-Nederland en de Randstad per trein verkort. Bovendien kunnen meer internationale treinen gaan rijden. Doorgang van Zuidasdok en daarmee de gedeeltelijke ondertunneling van de ringweg A10 – een van de drukste snelwegen van ons land – verbetert de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad over de weg én het spoor.

Aantrekkelijke economische regio en banen

Het OV- en infrapakket verbindt de drie belangrijkste economische centra van de MRA, te weten Amsterdam binnen de Ring A10, de zuidkant van Amsterdam en Schiphol-Haarlemmermeer. Een goede bereikbaarheid met voldoende woningen houdt de regio aantrekkelijk voor inwoners en bedrijven uit binnen- en buitenland. Grote voorzieningen, zoals ziekenhuizen en universiteiten, worden beter bereikbaar en de bouw van nieuwe kantoren draagt bij aan een aantrekkelijker vestigingsklimaat, met 270.000 verwachte extra banen tot 2050 in de MRA.

Bijdrage aan woningbouw en goed voor klimaat

De behoefte aan nieuwbouwwoningen in ons land is groot. Om meer huizen te kunnen bouwen, is het noodzakelijk dat die huizen ook bereikbaar zijn. Het OV- en infrapakket levert samen met andere investeringen een bijdrage aan de ambitie om in de MRA 325.000 woningen in 2050 gerealiseerd te hebben. Verder draagt het pakket bij aan aantrekkelijker reizen voor studenten en mensen die in de zorg, het onderwijs, de kinderopvang of in de facilitaire dienstverlening werken, groepen die vaak afhankelijk zijn van het OV. Daarbij vergroten de investeringen in het OV het duurzaam reisgedrag, omdat het bijvoorbeeld makkelijker wordt om de metro en trein te combineren met de fiets.

Projecten en planning

Het project Zuidasdok behelst een vernieuwing en uitbreiding van station Amsterdam-Zuid met een tweede stationspassage, een verbreding van de huidige stationspassage en de fundering voor een extra treinperron met twee sporen. Daarnaast omvat Zuidasdok het verbreden en deels ondergronds brengen van snelweg A10-Zuid en een aanpassing van knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel op de wegverbreding en scheiding van doorgaand en bestemmingsverkeer. Door de nieuwe investeringen kunnen bovengenoemde werkzaamheden doorgang vinden. Het verlengen van de bestaande metro Noord-Zuidlijn richting Schiphol en Hoofddorp zal naar verwachting richting 2030 starten. Onderdeel van het pakket is eveneens het ‘sluiten’ van de metroringlijn in Amsterdam, waarbij wordt begonnen met het verlengen van de metro naar Hemknoop (nieuw metrostation voor het nieuwe woonwerkgebied Haven-Stad) en de verlenging van tramlijn 5 naar Haven-Stad. Daarbij wordt samen met het Rijk onderzoek gedaan naar een verdere uitbreiding van de metroringlijn tussen Amsterdam Sloterdijk en Centraal Station.