Investeringskosten klimaatadaptatie in beeld voor negen binnensteden rond Amsterdam

28-01-2022 Nieuws #duurzaamheid#klimaatadaptatie#mobiliteit#ruimte

Voor de stadsharten van zeven gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en twee net daarbuiten is in beeld gebracht hoeveel het kost om zowel bij nieuwbouw als in de bestaande ruimte te investeren in aanpassingen aan de klimaatverandering. Het gaat om steden die allemaal een centraal trein- of busstation hebben. Het betreft Almere, Haarlem, Hilversum, Hoofddorp, Lelystad, Purmerend en Zaanstad in de MRA en daarnaast Alkmaar en Hoorn.

Het onderzoek is onderdeel van het programma Bereikbare Steden van de MRA en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het onderzoek zijn de gebieden geanalyseerd rond dertien OV-knooppunten in de negen binnensteden. Bij elk OV-knooppunt is een cirkel getrokken met een straal van 1.200 meter, waardoor in totaal ruim 5.600 hectare stedelijk gebied is bekeken. Met de resultaten van het onderzoek willen de MRA en het ministerie in beeld krijgen wat het kost om deze binnensteden klimaatrobuust te maken.

Doelen Bereikbare Steden

Klimaatbestendigheid is een van de doelen van het programma Bereikbare Steden. Een ander doel is om in deze negen binnensteden in totaal zo’n 65.000 betaalbare nieuwe woningen te bouwen die goed bereikbaar zijn. Ook moet het woningaanbod gevarieerd zijn, moet de omgeving aantrekkelijk zijn en moet er genoeg werkgelegenheid zijn in de buurt.

Totale kosten

De totale kosten om de negen binnensteden klimaatadaptief in te richten, zijn berekend op een bedrag tussen € 785 miljoen en € 1,61 miljard. De gemiddelde investeringskosten per hectare zijn per stadshart ongeveer € 140.000 tot € 285.000. Het gaat daarbij om de kosten voor zowel nieuwbouw als de bestaande ruimte. Voor de berekening is een optelsom gemaakt van de kosten voor een set maatregelen waarmee wordt voldaan aan het basisveiligheidsniveau klimaatadaptatie voor de MRA voor de onderdelen extreme neerslag en hitte.

Het rapport is opgesteld door Arcadis en &Flux en is hier te downloaden.