Informatie- bijeenkomst over aardwarmte op 6 februari 2020

20-12-2019 Nieuws #duurzaamheid#energietransitie

In de Metropoolregio Amsterdam wordt in 2020 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het winnen van aardwarmte (geothermie). Aardwarmte wordt gezien als een veelbelovende bron van duurzame warmte en kan een alternatief zijn voor aardgas. Maar wat is aardwarmte nu precies? Wat zijn de mogelijkheden en de effecten? Raads- en Statenleden en bestuurders uit de MRA kunnen hier meer over te horen krijgen tijdens de informatiebijeenkomst Aardwarmte op donderdag 6 februari 2020 in het Provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem.

De energietransitie is in Nederland in volle gang en houdt bestuurders, raden en Staten waarschijnlijk al volop bezig. Provincies, gemeenten en andere partijen zijn samen aan de slag met de plannen voor het verduurzamen van de warmtevoorziening. Het gaat daarbij over alternatieve vormen van warmte-opwekking, waar aardwarmte er één van is. In 2020 vindt in de MRA seismisch onderzoek plaats om na te gaan op welke locaties aardwarmte mogelijk is, de Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN).

Centrale vragen

Tijdens de informatiebijeenkomst krijgen de bezoekers meer informatie over de mogelijkheden van aardwarmte als duurzame warmtebron. De volgende vragen staan tijdens de informatiebijeenkomst centraal:

– Wat is aardwarmte?
– Wat zijn de mogelijkheden van aardwarmte in de energietransitie, nu en in de toekomst?
– Wat is de aanpak en planning van SCAN?
– Wat betekent aardwarmte voor deze regio (gebouwde omgeving, tuinbouw)?
– Waar krijgen gemeenten en de provincie mee te maken?

Praktische informatie

Hier vindt u het volledige programma van de informatiebijeenkomst. U bent 6 februari vanaf 19.00 uur van harte welkom in het Provinciehuis van Noord-Holland te Haarlem. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar aardwarmte@ebn.nl.

Organiserende partijen

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de provincie Noord-Holland, de provincie Flevoland, de Metropoolregio Amsterdam, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Energie Beheer Nederland, Stichting Platform Geothermie en Staatstoezicht op de Mijnen.