Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Huisvesting aandachtgroepen vraagt om een ‘Thuis voor Iedereen’

08-11-2023 Podcast #bouwen en wonen#Metropoolregio Actueel#ruimte

In het programma ‘Een Thuis voor Iedereen’ slaan overheden en andere partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende huisvesting is voor alle aandachtsgroepen met een evenwichtige verdeling over gemeenten en met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding. Een grote groep zogenoemde ‘aandachtsgroepen’, die voorrang krijgt bij de toewijzing van sociale huurwoningen, komt echter op een wachtlijst terecht. Door inzichtelijk te maken welke vraag er precies is, kunnen gericht maatregelen worden genomen. Alleen nog sociale huur bouwen voor deze aandachtsgroepen is geen oplossing. ‘Hoe meer mensen met een kleine beurs in de sociale huur, hoe minder doorstroming.’ Daarover ging het gesprek in de nieuwe podcast van de serie Metropoolregio Actueel.

In de gehele Metropoolregio Amsterdam (MRA) bestaan wachtlijsten voor sociale huurwoningen. In het programma ‘Een Thuis voor Iedereen’ zijn negen urgente aandachtsgroepen gedefinieerd. ‘Wat al deze aandachtgroepen typeert, is dat je ze eigenlijk niet op een wachtlijst kunt zetten. Want ze zijn ‘urgent’ verklaard’, zegt wethouder Froukje de Jonge van Almere, tevens voorzitter van de stuurgroep Huisvesting Aandachtsgroepen MRA.

‘Eigenlijk gaan deze groepen allemaal vóór op de reguliere woningzoekenden. Maar omdat het tekort zó groot is, dat we zelfs voor de urgenten onvoldoende woningen hebben, is het probleem dat je mensen met een urgentie – in een buitengewoon lastige situatie – niet geeft waar ze recht op hebben: een betaalbare huurwoning’, zegt De Jonge in de podcast. ‘En dan hebben we het helemaal nog niet over de regulier woningzoekenden, want die komen eigenlijk bijna nergens meer aan bod.’

Luister naar de podcast

De podcast duurt 32:01 minuten. Tekst loopt door onder de podcast.

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Inzicht helpt

De MRA is één van de zes ‘koploperregio’s’ binnen het landelijke programma. De koplopers proberen, vooruitlopend op landelijke wetgeving, de doelen alvast in de praktijk te realiseren. Binnen de MRA is in beeld gebracht waar het nu over gaat bij het huisvesten van aandachtsgroepen. Dat is moeilijk, want cijfers zijn niet eenduidig, maar het inzicht en proces zijn nodig om de opgave gezamenlijk te realiseren. Hoe is de huidige verdeling over de gemeenten binnen de MRA, bijvoorbeeld? Welke gemeenten hebben de grootste instroom en hoe is de woningvoorraad per gemeente? ‘Als je gaat praten over oplossingen is dat inzicht heel helpend’, zegt Netty van Triest, programmaleider van ‘Een Thuis voor Iedereen’ bij onderzoeks- en kennisinstituut Platform 31.

In Almere hebben al veel mensen uit aandachtsgroepen een sociale huurwoning toegewezen gekregen. ‘Maar: hoe meer mensen met een kleine beurs in de sociale huur, hoe minder doorstroming’, weet wethouder De Jonge. ‘De kansen op zo’n woning worden daardoor niet groter, maar kleiner.’

Dat bevestigt Pieter Schipper van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Hij wijst erop dat het aantal aandachtsgroepen enorm is toegenomen, terwijl dat amper geldt voor de voorraad sociale huurwoningen. Daardoor ontstaat steeds meer concentratie van kwetsbare groepen in wijken. ‘En dan moet je altijd kijken: wat kan een wijk aan?’ Schipper pleit voor een goede verdeling van woningtypen over alle gemeenten, wat vraagt om goede samenwerking en het vroegtijdig betrekken van de woningcorporaties. Hij ziet in de MRA die goede samenwerking al ontstaan.

Stelling in volgende podcast

Een volgende podcast in de serie staat in het teken van toerisme en recreatie in onze regio. Ook in deze uitzending komt een stelling aan bod, waarop u vóór de uitzending kunt reageren. De stelling luidt: ‘In het kader van de meerkernige ontwikkeling van de MRA is het cruciaal om naast MRA-afstemming rond verblijfsaccommodaties ook voor de ontwikkeling van nieuwe toeristische dagattracties regionale afstemming op te zetten’. Wilt u hierop reageren, stuur dan een e-mail met uw reactie naar info@metropoolregioamsterdam.nl of stuur een (spraak)bericht via WhatsApp naar 06 14 82 48 94.