Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

House of Skills cruciale partner in Transferpunt Zorg

24-04-2020 Nieuws #arbeidsmarkt#economie

De coronacrisis zorgt voor enorme extra druk op de zorg, een branche waar de afgelopen jaren al veel arbeidstekorten waren. Door de coronacrisis is de interesse om in de zorg te gaan werken enorm gegroeid. Zo zijn op het digitale platform extrahandenvoordezorg.nl van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport al meer dan 20.000 aanmeldingen binnengekomen.

Het Transferpunt Zorg voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA), dat vanaf 18 juni operationeel zal zijn en een permanente status gaat krijgen, richt zich op nieuwkomers, zij-instromers, herintreders en doorstromers die in de zorg willen of blijven werken, maar ook op zorgmedewerkers die dreigen uit te vallen.

Op basis van hun vaardigheden, hun skills, worden kandidaten gematcht met zorgfuncties en op grond daarvan gekoppeld aan het juiste scholingsaanbod; dat kan zijn modulair, versneld, regulier of met begeleiding . Ook in de regio Arnhem/Nijmegen wordt een Transferpunt Zorg opgezet.

Partners

Het MRA-programma House of Skills is partner bij deze transferpunten, net als de gemeente Amsterdam, UWV, Werkgeversservicepunt, Sigra, Voor Betere Zorg, Zowelwerk, ROC van Amsterdam/Flevoland, ROCTOP, Nova College, Hogeschool van Amsterdam, TNO, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, James, CNV en Regioplus.

Inbreng House of Skills

Voor de werving en selectie (op basis van skills) wordt het skills-instrumentarium van House of Skills ingezet, onder meer via de zogenoemde Paskamer en op termijn via het digitale platform Mijnhouseofskills.

Het tekort aan zorgmedewerkers wordt al geruime tijd voornamelijk veroorzaakt door het grote verloop, de hoge werkdruk, een gebrek aan financiële waardering, uitval tijdens de opleiding en een slecht imago. De coronacrisis toont ondubbelzinnig aan welke impact het tekort heeft op het zorgaanbod en op het zorgpersoneel en welke effecten dit nog zal hebben tot een vaccin is ontwikkeld.

Jaar van de Verpleegkundige

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vanwege de tweehonderdste geboortedag van Florence Nightingale het jaar 2020 uitgeroepen tot het Jaar van de Verpleegkundige en Verloskundige, met als doel onder meer aandacht vragen voor het (wereldwijde) nijpende tekort aan verpleegkundigen. De coronacrisis maakt dit tekort nog eens pijnlijk duidelijk.

Meer weten over het Transferpunt Zorg?

Wilt u meer informatie over het Transferpunt Zorg, neem dan contact op met House of Skills, Helena Schuengel via helena@nieuwzorg.nl of Milo Stokman via m.stokman@rocva.nl.