Hoofdkantoor EMA op Amsterdamse Zuidas geopend

25-11-2019 Nieuws #economie

Nederland heeft het nieuwe hoofdkantoor voor het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) op de Amsterdamse Zuidas officieel opgeleverd. Jaarlijks brengt het EMA 36.000 bezoekers naar Nederland. Dit brengt veel werkgelegenheid met zich mee voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA), temeer daar EMA bijdraagt aan de komst van veel andere bedrijven. Ook betekent de vestiging van het agentschap een versterking van de Life Sciences & Health (LSH)-sector.

Het nieuwe onderkomen van de EMA beschikt over 1.300 werkplekken en 19 vergaderzalen. Daarnaast is het gebouw duurzaam ontworpen en gebouwd. Zo heeft het bijvoorbeeld een 60 meter hoge groene wand, gevuld met bijna 53.000 planten. De nieuwbouw krijgt een groot conferentiecentrum waar ook publiekshoorzittingen kunnen worden gehouden voor onder anderen patiënten en professionals.

Minister Bruins: Belangrijk resultaat

Als gevolg van de naderende Brexit verhuisde EMA in maart 2019 van Londen naar Amsterdam en opereert sindsdien vanuit een tijdelijk pand in Sloterdijk. Het nieuwe gebouw is in 18 maanden gebouwd. Nederland heeft zich hiermee tot het uiterste ingezet om de belangrijke werkzaamheden van het agentschap zo min mogelijk te verstoren. Minister Bruins (VWS): ”Het is een prachtig en belangrijk resultaat dat het EMA volgens afspraak straks haar intrek kan nemen in het nieuwe hoofdkantoor dat in zeer korte tijd én in een hoog tempo is opgeleverd. Ik ben trots op de samenwerking tussen de verschillende ministeries, het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Amsterdam, Bouwcombinatie EMA (Dura Vermeer/Heijmans) en het EMA. Dit heeft geleid tot dit fantastische gebouw dat klaar is voor de toekomst.”

Geneesmiddelen voor mens en dier

Het EMA is een EU-agentschap. Zij beoordeelt de introductie van nieuwe geneesmiddelen. Kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid staan hierbij voorop. Daarnaast houdt zij toezicht op de kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Dat werk is van groot belang voor miljoenen patiënten in Europa.

Europese School

Een gevolg van de verhuizing van EMA van Londen naar Amsterdam is dat veel medewerkers van EMA hun kinderen hebben ingeschreven op de Europese School in Bergen. Omdat dit schoolgebouw is afgeschreven, zoekt het ministerie van Onderwijs momenteel naar een andere locatie. Hiervoor zijn drie gemeenten in beeld, waarvan één in de MRA: de gemeente Zaanstad. De Metropoolregio Amsterdam gaat Zaanstad helpen bij het opstellen van een bidbook om deze Europese School in Zaanstad te kunnen vestigen.