Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Handreiking Brede Welvaart ontwikkeld voor overheden in MRA

22-12-2023 Nieuws #economie

Het begrip ‘brede welvaart’ wint aan betekenis, maar wat is het nu eigenlijk precies? Zestien trainees van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben zich in het onderwerp verdiept en een handreiking opgesteld, met handvatten om brede welvaart concreet te maken.

De MRA-trainees kregen de opdracht om met het onderwerp aan de slag te gaan van de gemeente Haarlem. De handreiking die zij hebben opgesteld, biedt een leidraad voor MRA-overheden bij het implementeren van brede welvaart in het denken en doen van een organisatie. De trainees hebben ook een netwerk opgezet met ambtenaren in de regio die met brede welvaart aan de slag willen en van elkaar willen leren.

Horizon verbreden

‘Sturen op brede welvaart vereist dat we onze horizon verbreden en keuzes maken, gebaseerd op welzijn, niet op alleen op smallere economische overwegingen’, zegt MRA-directeur Emiel Reiding in het voorwoord van de handreiking. ‘Dit is ook een oproep tot samenwerking en betrokkenheid van overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers.’

‘Laten we deze kans pakken en samen aan de slag gaan’, schrijven de trainees in het slotwoord van het document. ‘Zie deze handreiking dan ook als een oproep, een gedeelde basis en vooral een start.’

Hier kunt u de handreiking Brede Welvaart downloaden.