Grondstoffen- regisseur MRA: ‘Inkoopmacht overheid brengt circulaire economie dichterbij’

21-01-2020 Nieuws #duurzaamheid

Binnenkort neemt Jolein Baidenmann afscheid als grondstoffenregisseur van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De rode draad in deze functie is het stimuleren van de circulaire samenwerking tussen de gemeenten en provincies. ‘Steeds voorop lopen en draagvlak zoeken voor die vernieuwing bij het bereiken van een circulaire economie: dat vat de kern van mijn werk samen.’

De overheden in de MRA willen met elkaar samenwerken in de omslag naar een circulaire economie. Bijvoorbeeld door circulair in te kopen en belemmeringen voor circulaire vooruitgang weg te nemen. Als grondstoffenregisseur is Baidenmann erin geslaagd de MRA-deelnemers meer meters op dit gebied te laten maken. Maar het verbeteren van de samenwerking op circulair gebied ging niet zonder slag of stoot, vertelt ze terugkijkend. ‘Elke gemeente heeft een eigen belang en een eigen startpositie. Het is de kunst om te kijken waar de gemeenschappelijkheid zit om in MRA-verband op te pakken.’

Van idee naar activiteit

Animo was er vooral op het gebied van het stimuleren van inkoop van circulaire producten voor de eigen gemeente. Ook voor het thema circulair bouwen en slopen bestond veel belangstelling.Baidenmann is vooral trots op de Roadmap Circulair Inkopen. ‘Dat is een concreet stappenplan voor de MRA-deelnemers om in hun eigen organisatie de overstap te maken naar circulair inkopen. Een heel praktisch naslagwerk, met allerlei voorbeelden en instrumenten die je kunt overnemen. Op die manier nemen we de MRA-overheden echt bij de hand, ook als het gaat om het verkrijgen van draagvlak hiervoor binnen de eigen organisatie.’

Nulmeting

Aan de roadmap is een meetmethodiek gekoppeld waarmee de voortgang is te volgen. Het ziet er naar uit dat dit jaar de eerste nulmeting kan plaatsvinden. ‘Dan weten we waar we staan met circulair inkopen en in hoeverre we onze processen op orde hebben. Daarmee biedt de meting een mooi overzicht van de stand van zaken om van daaruit door te groeien.’ De lat ligt hoog: het ultieme doel is 100% circulaire inkoop, met als tussenstappen 10% in 2022 en 50% in 2025. De grondstoffenregisseur merkt dat het onderwerp leeft. ‘Voor overheden is de inkoopmacht een zeer concreet middel om zelf invloed uit te oefenen op de totstandbrenging van een circulaire economie. Dat merk ik aan de motivatie om hiermee aan de slag te gaan.’

Grondstoffenmakelaar

Baidenmann gaat de MRA nu verlaten en als programmamanager aan de slag bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ze wil dit niet doen zonder een advies achter te laten: ‘Blijf groot denken. Met het oog hierop wil ik mijn collega’s in de regio sterk adviseren in te zetten op een verdergaande publiek-private samenwerking op het gebied van afvalverwerking. Idealiter werk je daarbij toe naar een grondstoffenalliantie, waarbij de bestaande afvalinzamelaars en verwerkers met de gemeenten tot een coalitie komen. Een centrale organisatie in de regio, die verantwoordelijk is voor de grondstoffenrotonde. Wellicht is het zelfs mogelijk om bewoners hier aandelen in te geven of ook bewonersinitiatieven mee te nemen. Dat opent de weg naar een systeemverandering met betrekking tot hoe we kijken en omgaan met ons afval en onze grondstoffen.’

Op de website mraduurzaam.nl kunt u het volledige interview met Jolein Baidenmann lezen.