Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Grip op complexe mobiliteitspuzzel dankzij Strategische Agenda voor smart mobility

13-04-2022 Nieuws #mobiliteit#smart mobility

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt al goed samengewerkt op het gebied van smart mobility, maar de samenwerking kan nog verder worden versterkt. Daarom hebben de partners die samenwerken in de MRA op het gebied van mobiliteit het MRA-platform Smart Mobility gevraagd om een Strategische Agenda op te stellen. Deze Strategische Agenda benoemt de speerpunten voor de versterking van de regionale impact. Lode Goossens (Vervoerregio Amsterdam) en Rachel Tienkamp-Beishuizen (gemeente Amsterdam) zijn lid van de stuurgroep van het platform en benadrukken het belang van de Strategische Agenda. ‘Mobiliteit is een levend ecosysteem.’

Goossens: ‘Het helpt ons heel erg om als regio met één mond te spreken over wat wij hier nodig hebben om mobiliteit te organiseren. Bij veel onderwerpen hebben we elkaar nodig, simpelweg omdat die over de gemeentegrenzen heen gaan. Denk aan een onderwerp als hubs, dat kun je niet uitrollen als gemeente alleen. Dan is het handig om een aantal rode draden te hebben: hoe staan we hierin? Welke kant willen we op? Zeker in landelijke overleggen. Het Rijk heeft veel middelen in handen om ons te helpen. Als wij een eenduidig geluid hebben, dan is het veel makkelijker hierop in te zetten. En dat maakt de Strategische Agenda mogelijk.’

Dat beaamt ook Tienkamp-Beishuizen: ‘Je bepaalt samen je positie, zodat je als één geheel, één regio, naar buiten kunt treden, naar de landelijke partners waar je gezamenlijk de opgaves mee moet vormgeven – zoals het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en NS. Hierbij kunnen er verschillende beelden of plannen zijn, dan is het prettig om als regio de gezamenlijke aandachtspunten helder te hebben en de koers die je met elkaar wilt varen. Samen krijg je meer voor elkaar dan alleen.’

Op de website van het MRA-platform Smart Mobility kunt u het volledige artikel lezen.

Hier vindt u de Strategische Agenda Smart Mobility.