Investeringsplafond woningcorporaties MRA in zicht

05-07-2019 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) moeten jaarlijks 5.000 nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd om aan de grote groeiende behoefte te voldoen, zo staat in de Woondeal die vrijdag 5 juli door BZK en de MRA is afgesloten. Het gaat voornamelijk om sociale huurwoningen die moeten worden gebouwd door de woningcorporaties. Een aantal corporaties bereikt bij zo’n grote investering de grens van de investeringscapaciteit. Als de corporaties tegelijkertijd ook extra geld moeten besteden aan verduurzaming van woningen, kan meer dan de helft van de corporaties de kosten daarvan niet dragen. Dat blijkt uit onderzoek door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) onder 26 woningcorporaties, die samen 98% van alle sociale huurwoningen in de MRA bezitten.

Vrijdagochtend 5 juli ondertekenden minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en burgemeester Halsema namens de Metropoolregio Amsterdam de Woondeal MRA. Met de Woondeal wordt onder meer ingezet op het borgen van de betaalbaarheid in de bestaande voorraad en op extra (betaalbare) woningbouw in de MRA om de woningtekorten aan te pakken. Uit het gepubliceerde onderzoek van het WSW in samenwerking met zowel de MRA als de woningcorporaties en het ministerie van BZK  blijkt echter dat deze urgente opgaven voor veel woningcorporaties financieel niet haalbaar zijn.

Het onderzoek door het WSW richt zich op de vraag of de corporaties in deze regio financieel in staat zijn om de komende tien jaar jaarlijks 5.000 betaalbare woningen nieuw te bouwen. Omdat de bevolking in de MRA hard groeit en er al een stevig woningtekort is, wordt daarmee ingezet op  een versnelling met 500 extra betaalbare nieuwbouwwoningen per jaar. Met name op de iets langere termijn, in de periode na 2024, is dit voor twaalf van de 26 woningcorporaties niet mogelijk. Indien daar bovenop nog de kosten komen van de verduurzaming van de woningen, overschrijdt meer dan de helft (15) van de woningcorporaties de toegestane  grens van hun investeringscapaciteit. De kosten die nodig zijn voor de overgang van gas naar andere energiebronnen zijn hierbij nog niet meegerekend. Een zorgelijke uitkomst, want de MRA wil een ongedeelde en toekomstbestendige regio zijn, waarin voldoende passend en duurzaam woningaanbod is voor alle inkomensgroepen.

De gemeenten en provincies in de MRA, het ministerie van BZK en de woningcorporaties in de MRA gaan naar aanleiding van het onderzoek samen oplossingen zoeken om te zorgen dat de corporaties kunnen blijven investeren in meer betaalbare en duurzame woningen, zodat het woningtekort kan worden aangepakt.

Het integrale onderzoek kunt u downloaden op de website van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.