Gedeelde identiteit en ongelijkheid centraal in State of the Region 2019

18-06-2019 Nieuws

Regionale samenwerking is een randvoorwaarde voor toekomstbestendige groei en was daarom de rode draad tijdens State of the Region op maandag 17 juni 2019. ‘Een gedeeld verleden biedt houvast voor de toekomst’, zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema in haar State of the Region. ‘En het verleden van de metropoolregio biedt aanknopingspunten voor een hoopvol toekomstbeeld. Het  verhaal van onze regio is een verhaal over vooruitgang, van het aangaan van grote uitdagingen en van lastige problemen.’

State of the Region is een jaarlijks evenement in Theater Amsterdam waar vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en culturele organisaties het gesprek aangaan over zes grootstedelijke uitdagingen: circulaire economie, mobiliteit, energie, gezondheid, talent voor de toekomst en digitale connectiviteit. Het evenement is een initiatief van de Metropoolregio Amsterdam, Economische Zaken van de gemeente Amsterdam, amsterdam&partners en de Amsterdam Economic Board en is tevens de aftrap van het meerdaagse festival WeMakeThe.City.

‘Beter naar elkaar omkijken’

‘De grootste vooruitgang die we kunnen en moeten boeken, is dat we beter naar elkaar omkijken’, zei Halsema, tevens voorzitter van de Regiegroep van de Metropoolregio Amsterdam, in haar toespraak in een volle theaterzaal. ‘We zien namelijk toenemende ongelijkheid in de regio. De sociaal-economische verschillen tussen het noorden en het zuiden van de regio nemen toe.’ Halsema noemde onder meer het relatief grote aantal sociale huurwoningen in gemeenten aan de noordkant van de MRA, het vertrek van hoger opgeleiden uit de ‘periferie’, matige openbaarvervoerverbindingen en relatief hoge kosten om naar het werk te komen. ‘Een deel van de antwoorden op deze problemen kan op regionale schaal worden gevonden, als we daar met elkaar toe bereid zijn. De woningmarkt en arbeidsmarkt zijn immers regionaal.’

Gedeelde identiteit

Halsema legde in haar toespraak ook de nadruk op het belang van een gedeelde identiteit. ‘Als wij als metropoolregio sterk willen opereren, gezamenlijk onze bevolking naar ons beste kunnen willen dienen, dan moeten we ook écht een regio worden. En dat begint met het beantwoorden van de vraag wie wij zijn. Wat ons eigenlijk bindt. Welke verhalen bij ons horen en ons een identiteit, glans geven.’ Het zijn immers de mensen die de regio vormen, zei Halsema. ‘De kracht van de metropool Amsterdam zit uiteindelijk niet in molens, dijken, gebouwen. Maar in de mensen die door hun doen en laten dagelijks tonen aan ons, aan elkaar en aan de wereld wat het betekent om hier te leven.’

Klik hier om de gehele State of the Region van burgemeester Halsema te lezen.

Presentatie Economische Verkenningen

Eerder op de dag presenteerde VU-hoogleraar Henri de Groot de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam (EVMRA) 2019. Hierin staan de nieuwste cijfers over de economische ontwikkeling in de 32 gemeenten van de MRA in de provincies Noord-Holland en Flevoland.

Internationaal perspectief

Na de presentatie van de EVMRA ging een aantal andere sprekers in op stedelijke kwesties in de regio. Architect en co-founder van projecten Dark Matter labs en project00.cc Indy Johar plaatste de regio in internationaal perspectief. Paul Spies, museumdirecteur in Berlijn, liet zien hoe in het verleden regionale verbindingen zijn ontstaan en welke invloed dit heeft op de toekomst van de regio.

Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek

De Amsterdam Economic Board nam het initiatief om een regionale impuls te geven aan de landelijke Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES). Dit in navolging van het Amsterdamse Actieplan Schone Lucht en de gevolgen van de fors toenemende pendel- en logistieke stromen. Tijdens State of the Region tekenden bijna vijftig publieke en private partijen de Green Deal ZES MRA om gezamenlijk te streven naar verdere verduurzaming van stadslogistiek en leefomgeving.