Flevolandse bestuurders: Lelystad Airport is klaar voor opening

14-08-2020 Nieuws #economie#mobiliteit

In Flevoland rekenen ze erop dat Lelystad Airport per 1 november 2021 open gaat. ‘Alle procedures zijn doorlopen, aan alle voorwaarden is voldaan, alles is gereed voor de aankomst van de eerste passagiersvliegtuigen’, zegt burgemeester Ina Adema van Lelystad. Flevolands gedeputeerde Jan de Reus: ‘Ik verwacht dan ook dat het kabinet de opening per november 2021 binnenkort zal bevestigen.’ Wethouder economische zaken van Lelystad Janneke Sparreboom:  ‘Opening van Lelystad Airport draagt bij aan het herstel van de economie na de coronacrisis.’

De drie bestuurders delen hun standpunten en verwachtingen over Lelystad Airport in de Lelystad Airportkrant van augustus. Deze krant is als bijlage bij huis-aan-huisbladen verspreid in de provincie Flevoland.

Afgelopen voorjaar maakte het kabinet bekend de opening van Lelystad Airport uit te stellen, niet voor het eerst. In een brief aan de Tweede Kamer wees minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) erop dat Lelystad Airport moet dienen als overloopluchthaven van Schiphol en dat vanwege de coronapandemie dit jaar van overloop geen sprake zal zijn. De gemeente Lelystad en de provincie Flevoland gaven destijds in een reactie al aan erop te rekenen dat ‘het kabinet haar belofte inlost om besluitvorming over openstelling van Lelystad Airport deze kabinetsperiode af te ronden’.

‘Lelystad Airport essentieel onderdeel herstel na coronatijd’

Hoewel vanwege de uitbraak van het coronavirus inderdaad minder wordt gevlogen, is de verwachting dat de luchtvaart snel weer aantrekt, zegt Adema in de Lelystad Airportkrant. Zij wijst er bovendien op, dat Schiphol zelfs in coronatijd een capaciteitsprobleem heeft als het gaat om het beschikbare aantal slots. ‘De coronacrisis is voor Lelystad Airport dus geen bedreiging. Lelystad Airport is juist een essentieel onderdeel van het herstel van de luchtvaart na coronatijd.’

‘Minder overlast door Lelystad Airport’

In het vraaggesprek spreken ook gedeputeerde Jan de Reus van de provincie Flevoland en wethouder Janneke Sparreboom van Lelystad zich uit. Gezamenlijk benadrukken zij zich bewust te zijn van het maatschappelijke debat over vliegen en de impact die de luchtvaartsector heeft op de omgeving. De bestuurders geven aan dat Lelystad Airport per saldo tot minder geluidsoverlast leidt. Daarnaast worden op de compacte en moderne luchthaven minder schadelijke stoffen uitgestoten.

Ook de coronasteun van het kabinet aan KLM is een steun in de rug van Lelystad Airport, legt gedeputeerde De Reus uit. Het verminderen van het aantal nachtvluchten is namelijk een voorwaarde voor deze steun. Deze nachtvluchten zijn weliswaar niet toegestaan op Lelystad Airport, maar door vluchten te verplaatsen van Schiphol naar Lelystad ontstaat meer ruimte op Schiphol. ‘En dat is precies waar Lelystad Airport voor bedoeld is: als overloopluchthaven van Schiphol.’

Belang voor economie van de regio

Wethouder Sparreboom benadrukt daarnaast het belang van de openstelling van Lelystad Airport voor Lelystad en de wijde omgeving. En niet alleen omdat al veel geïnvesteerd is in het vliegveld. ‘Het is met name dat de opening en de geleidelijke groei van het aantal vliegbewegingen voor werkgelegenheid gaat zorgen en goed is voor de economie. Veel bedrijven staan te trappelen om zich op of rond Lelystad Airport te vestigen. Sommige wachten met het zetten van de definitieve handtekening tot er ook echt een datum bekend is. Denk aan hotels die zich op het vliegveld willen vestigen.’

Ook voor de logistieke functie van dit gebied is het vliegveld van groot belang, zegt de wethouder. ‘Lelystad Airport kan ook bijdragen aan het herstel van de economie in deze regio na de coronacrisis.’

Vertrouwen

Gedeputeerde De Reus heeft er vertrouwen in dat de openstelling per 1 november 2021 nog door het huidige kabinet zal worden aangekondigd. ‘Als je nu niet besluit tot openstelling, toon je je geen betrouwbare overheid. Dat zou echt kwalijk zijn. Niet alleen naar de lagere overheden, niet alleen naar deze regio. Ook naar bedrijven die al in Lelystad Airport geïnvesteerd hebben of staan te trappelen om dat te doen. En reken er maar op dat wij het eerste vliegtuig dat volgend jaar landt feestelijk zullen verwelkomen.’