Openstelling subsidie Kansen voor West

07-04-2023 Nieuws #economie

Vanaf 17 april 2023 kunnen (MKB-)bedrijven en organisaties in de Metropoolregio Amsterdam weer aanvragen indienen voor subsidie van Kansen voor West.

Kansen voor West is een Europees, economisch stimuleringsprogramma voor het bevorderen van de concurrentiekracht in West-Nederland. Met de middelen van Kansen voor West worden MKB-ers uit de MRA in staat gesteld om innovatieve concepten, diensten en producten naar de markt te brengen.

Binnen Kansen voor West is er tot en met 2027 ruim € 36 miljoen beschikbaar voor projecten in de MRA. Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten projecten passen binnen één van de prioriteiten van het programma:

 1. Innovatie
 2. Klimaat
  o Energie-efficiëntie
  o Hernieuwbare energie
  o Energiesystemen
  o Circulaire economie
 3. Duurzame stedelijke ontwikkeling

Samen investeren in de Metropool van morgen

transitieversneller

De Amsterdam Economic Board en de MRA hebben gezamenlijk een investeringsagenda opgesteld, die aansluit op het Koersdocument 2022-2026 (van de Amsterdam Economic Board) en de MRA Agenda 2020-2024. Deze investeringsagenda dient als transitieversneller voor de MRA en telt 8 thema’s op het gebied van duurzame en digitale transitie. Door de openstelling in de prioriteit ‘innovatie’ van Kansen voor West aan deze agenda te koppelen, worden de mogelijkheid tot investeren in de hele MRA vergroot.