Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

MRA en Amsterdam Economic Board bouwen met transitieversneller aan sterkere samenwerking

29-06-2022 Nieuws #duurzaamheid#economie#mobiliteit#ruimte

Samen slimmer investeren: dat is waar de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de Amsterdam Economic Board samen aan werken met de ‘Transitieversneller voor de Metropool Amsterdam’. Met dit inspiratiedocument versnellen we de transities die nodig zijn voor de slimme, groene en gezonde metropool van morgen.

De afgelopen maanden spraken we met bedrijven, overheden en kennisinstellingen over de investeringen die nodig zijn om de belangrijkste transities in de Metropool Amsterdam te versnellen. ‘Die gesprekken lieten zien dat er sterkere samenwerking nodig én mogelijk is voor investeringen in de duurzame en digitale transitie’, zegt Nina Tellegen, directeur van de Amsterdam Economic Board. ‘We brengen publiek en privaat geld samen en investeren dat gericht, zodat we onze transitie-impact vergroten en zorgen dat partijen elkaar goed kunnen vinden als het gaat om innovatie.’

Acht investeringsthema’s

We hebben acht investeringsthema’s geselecteerd: gezondheidsbevordering en preventie, waterstof, slimme elektriciteit, circulaire bouw, slimme mobiliteit, veilig data delen, artificial intelligence (AI) en een duurzame digitale infrastructuur. Deze thema’s bouwen voort op de kracht van onze regio en zijn in lijn met de financiële mogelijkheden en doelen vanuit Den Haag en Brussel.

Het thema waterstof is daarvan een goed voorbeeld. In de Port of Amsterdam en Schiphol werken al verschillende coalities aan de ontwikkeling van een waterstofeconomie en er zijn ook landelijke en Europese fondsen die daar graag in investeren.

‘Door onze ambities op een rij te zetten en te prioriteren, wordt het voor grote en kleine spelers in de Metropool Amsterdam makkelijker samen te werken aan structurele oplossingen’, zegt Emiel Reiding, directeur van de Metropoolregio Amsterdam. ‘Bedrijven, van corporate tot mkb, maar ook wetenschappers en maatschappelijke organisaties,  kunnen hun eigen plannen afstemmen op de verwachte grote investeringen in de regio.’

Investeren in de metropool van morgen

Dit is de eerste keer dat de Amsterdam Economic Board en de Metropoolregio Amsterdam een gezamenlijke transitieversneller voor innovatie opstellen. Het is een startpunt voor betere en intensievere gesprekken over het versnellen van de transities in de Metropool Amsterdam, hun randvoorwaarden en schuurpunten.

Het is geen compleet of bestuurlijk vastgesteld stuk, maar een dynamisch document dat we met enige regelmaat zullen actualiseren. De wereld verandert immers continu, waardoor ook inhoud, focus en urgentie kunnen verschuiven. Het document sluit aan bij het Koersdocument 2022-2026 van de Amsterdam Economic Board en bij de MRA Agenda 2020-2024 van de samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam.

Transities samen versnellen

We vragen u als partner in de Metropool Amsterdam of als Rijks- of EU-partner om mee te investeren, zodat we samen de benodigde transities kunnen versnellen. De komende maanden gaan we hierover verder met elkaar in gesprek en maken we praktische afspraken over de uitvoering ervan. Wilt u meer weten over deze transitieversneller of wilt u samenwerken rond één van de investeringsthema’s? Mail dan naar info@amecboard.com.

Download hier de Transitieversneller voor de Metropool Amsterdam – Samen investeren in de metropool van morgen