Europese primeur voor MRA met innovatiecampus voor stadslogistiek

27-10-2020 Nieuws #mobiliteit

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) krijgt de eerste Europese campus voor innovatie in de stadslogistiek. De City Logistics Innovation Campus (CLIC) wordt de broedplaats voor alles wat te maken heeft met vernieuwingen voor de bevoorrading van steden. Daarbij kan worden gedacht aan voertuigbewegingen voor (online) supermarkten, bedrijven, bouwplaatsen, pakketdiensten en maaltijdbezorgers. Als gevolg van de coronapandemie stijgt het aantal bezorgingen extra snel, waardoor de noodzaak van oplossingen voor innovatieve stadslogistiek steeds groter wordt.

Afbeelding: Mathijs van Eeten (Koolhoven & Partners)

CLIC is een initiatief van Somerset Capital Partners, gespecialiseerd in de ontwikkeling van logistiek vastgoed, en partner Bohemen. De campus wordt gevestigd op bedrijventerrein Lijndenhof in de gemeente Haarlemmermeer. Met de ontwikkeling van de campus is een investering gemoeid van ruim € 250 miljoen.

Doorlopen gehele innovatiecyclus

Het doel van CLIC is het verbeteren van de leefbaarheid in steden door minder voertuigbewegingen, en daardoor het terugdringen van uitstoot en geluidsoverlast. Dat is mogelijk door het bundelen van goederenstromen, snellere bezorging en minder opstoppingen. Bedrijven uit verschillende sectoren, kennisinstellingen, onderwijs en overheden kunnen bij CLIC gezamenlijk werken aan projecten. CLIC biedt de ruimte om de gehele innovatiecyclus te doorlopen: van idee tot concept en realisatie.

‘MRA ideale proeftuin’

‘Stadslogistiek optimaliseren is complex’, zegt Robert Kreeft, projectmanager van Somerset Capital Partners en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van CLIC. ‘Er zijn reeds volop goede ontwikkelingen in stadslogistiek, maar echt vergaande innovatie kunnen partijen uit verschillende sectoren alleen gezamenlijk bereiken. Iedereen heeft een stukje van de puzzel en op CLIC kunnen we straks gezamenlijk de puzzel leggen. Daarbij is de MRA de ideale proeftuin: als het hier kan, kan het ook in andere grote steden.’

Meer informatie

Meer informatie over CLIC kunt u vinden op de website citylogisticscampus.com.