Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Europa maakt kennis met MRA tijdens Europese Week van Regio’s en Steden

13-10-2023 Nieuws #Europa

Bestuurders, beleidsmedewerkers en EU-adviseurs uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn in de tweede week van oktober deelnemer geweest aan de ‘European Week of the Regions and Cities’ (EWRC). De EWRC is een jaarlijks terugkerend evenement, waarin de gemeenschappelijke uitdagingen van Europese regio’s en steden centraal staan. Een goed moment voor de MRA om de kansen op het gebied van kennisdeling binnen Europa, beïnvloeding van EU-beleid en het aantrekken van Europese financiering verder te verkennen.

Met de verkiezingen van het Europees Parlement in 2024 is het belangrijk om stedelijk beleid prominent op de Europese agenda te plaatsen. Metropolen vormen de verbinding tussen stad en platteland en er is steeds meer aandacht voor het zogenoemde ‘Metropolitan Partnership’. Het is belangrijk dat we binnen Europa verbinding opzoeken en de stad en het platteland dichter naar elkaar toe brengen.

Bestuurlijk bezoek

Dit jaar was voor het eerst een bestuurlijke delegatie namens de MRA aanwezig tijdens de EWRC in Brussel. Uitgangspunt van het werkbezoek was een nadere kennismaking met de Europese Unie en er is onder meer gesproken over thema’s als circulaire economie en duurzame mobiliteit. 

In juni dit jaar is de MRA van start gegaan met een vertegenwoordiging in Brussel, een tweejarige pilot om de samenwerking richting EU en internationaal te versterken. Gedurende de pilot zullen namens de MRA regelmatig bestuurlijke bezoeken worden georganiseerd. Dit eerste werkbezoek was een goede start van het begin van een Europese samenwerking. Door de deelname aan de EWRC zijn gesprekken gevoerd om binnen een korte tijd het netwerk binnen de Europese context op te bouwen, maar ook is kennis uitgewisseld tussen bestuurders en beleidsmakers binnen de relevante MRA-thema’s. 

Lanceringsevenement

Op 17 november gaat de pilot officieel van start tijdens een lanceringsevenement van de MRA in Brussel. Tijdens dit evenement komen MRA-bestuurders, Europese stakeholders en andere belanghebbenden samen om de Europese samenwerking te bespreken. Het belooft een inspirerende middag te worden, waarin doelen, visies en verwachtingen over de Europese samenwerking centraal staan.