Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Eindverslag implementatie Samenwerkingsafspraken MRA aangeboden met aanbevelingen

22-03-2024 Nieuws #samenwerken

De nieuwe afspraken die eind 2021 zijn gemaakt over de samenwerking tussen de deelnemers van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben ertoe geleid dat beter wordt samengewerkt. De overheden in de MRA voelen zich inhoudelijk meer betrokken en weten gezamenlijk meer impact te maken. De nieuwe afspraken zijn inmiddels voor het grootste deel geïmplementeerd. Dat blijkt uit het eindverslag van de Haarlemse burgemeester Jos Wienen, kwartiermaker voor de implementatie van de Samenwerkingsafspraken.

Het eindverslag is vrijdag 22 maart aangeboden aan de Algemene Vergadering van de MRA, die opdrachtgever was van de implementatie. De leden van de Algemene Vergadering, waarin alle deelnemers van de MRA zijn vertegenwoordigd, waren positief over het eindverslag, konden zich vinden in de conclusies en stemden in met de aanbevelingen en het voorstel om de Samenwerkingsafspraken in 2027 te evalueren. Jos Wienen droeg het stokje daarop over aan het MRA Bestuur, waar dit onderdeel wordt behartigd door de portefeuillehouder Governance, wethouder Stephanie Onclin van Zaanstad.

Meer duidelijkheid

Wienen stelt in zijn eindverslag onder meer vast dat de afgelopen twee jaar is geïnvesteerd in de informatievoorziening en de transparantie van de samenwerking. De deelregio’s, colleges, gemeenteraden en Provinciale Staten weten nu beter wat zich afspeelt in de MRA-samenwerking en wat de toegevoegde waarde van het samenwerkingsverband is. Ook is er meer duidelijkheid over de verhouding tussen de verschillende MRA-gremia, zoals het Bestuur, de bestuurlijke platforms, de Algemene Vergadering en de MRA Raadtafel. ‘In vergelijking met ruim twee jaar geleden is de MRA nu beter in staat om in- en extern uit te dragen waar wij als MRA-overheden met elkaar voor staan en waar wij met elkaar het verschil (kunnen) maken.’

Aanbevelingen

Daarnaast doet de kwartiermaker enkele aanbevelingen. Onder meer om met de voorzitters van de bestuurlijke platforms Economie, Ruimte en Mobiliteit in gesprek te gaan over samenwerking rond thema’s die de platforms overstijgen. Een themagroep kan een idee zijn, staat in het eindverslag. Een andere aanbeveling is om de consequenties van keuzes die voorliggen beter inzichtelijk te maken, zodat daarover op het schaalniveau van de regio meer richtinggevende afspraken kunnen worden gemaakt.

Eindverslag en bijlagen

Hier leest u het eindverslag en de twee bijlagen bij het verslag (rapportages enquêtes onder bestuurders en onder gemeenteraden en de beide Provinciale Staten)