Economisch belang toerisme blijft toenemen

28-08-2019 Nieuws #economie#toerisme

Het economisch belang van het toerisme in Nederland blijft toenemen. Toeristen gaven vorig jaar in Nederland 87,5 miljard euro uit: dat is 6,4 procent meer dan in 2017. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal banen in de toeristische sector steeg met 27.000 tot 791.000. Een groot deel van deze banen bevindt zich in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). 
De groei van de toeristische uitgaven in 2018 kwam zowel voor rekening van binnenlandse als buitenlandse bezoekers. Toeristen uit eigen land waren in 2018 goed voor 51,9 miljard euro, 2,7 miljard meer dan een jaar eerder. Buitenlandse bezoekers gaven vorig jaar 32,5 miljard euro uit, 2,5 miljard euro meer uit dan in 2017.

Warme zomer

Het CBS verklaart de groei van het binnenlands toerisme in 2018 grotendeels door de warme zomer en het aanhoudende zomerweer. Nederlanders gaven tijdens vakanties en uitjes vooral meer uit aan eten en drinken in de horeca.

Uitgaven buitenlandse toeristen stijgen hard

De uitgaven van buitenlandse toeristen stegen met 8,2 procent harder dan die van binnenlandse toeristen. Buitenlandse gasten logeerden vooral vaker in logiesaccommodaties. Ook boekten meer buitenlandse toeristen een verblijf of vliegticket bij Nederlandse bedrijven. Een groot deel van deze toeristen reisde niet naar Nederland, maar Nederlandse bedrijven in de toeristische sector verdienden hier wel aan.

Groeiend aandeel toerisme in economie

Het aandeel van het toerisme in de Nederlandse economie groeide in 2018 met 0,1 procentpunt naar 4,4 procent. De toegevoegde waarde van de toeristische sector was 30,4 miljard euro in 2018, een stijging van 7,1 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De horeca droeg met ruim 12 miljard euro het meest bij aan de toegevoegde waarde in de sector.

Meer banen in toeristische sector

Het aantal banen in het toerisme steeg in 2018 met 3,6 procent. Daarmee nam het aandeel van de toeristische sector in het totaalaantal banen toe naar 7,5 procent.

Samenwerking in de MRA

In de MRA wordt op het gebied van toerisme samengewerkt om de groei van het aantal bezoekers te faciliteren. Het platform Economie heeft in 2017 de herijkte ‘Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025’ vastgesteld. De samenwerking in het MRA-programma Toerisme is gericht op het opvangen van de groei door het ontlasten van drukke plekken en het spreiden van toeristen en de economische voordelen over de regio.