Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

EVMRA: economie Metropoolregio Amsterdam groeit na recordkrimp met ruim 4 procent in 2021

10-12-2021 Nieuws #economie

De economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft in 2020 een historisch unieke krimp doorgemaakt van 7,1 procent. Dit is bijna twee keer zoveel als de nationale krimp van 3,8 procent. De verwachting is dat de economie van de MRA in 2021 met 4,1 procent zal groeien en daarmee iets krachtiger terugveert dan de Nederlandse economie, met een verwachte groei van 3,9 procent. Dit staat in de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam (EVMRA) 2021, die op vrijdag 10 december 2021 zijn gepubliceerd.

De verwachting is dat in de tweede helft van 2022 de omvang van de economie (uitgedrukt in bruto binnenlands product) van de MRA weer terug is op het niveau van vlak voor het uitbreken van de coronacrisis. Hoewel de economie van de MRA in 2021 snel terugveerde, blijft het hersteltempo kwetsbaar door de onzekere ontwikkeling van de coronapandemie.

‘De Economische Verkenningen laten zien dat de Metropoolregio Amsterdam weer krachtig opveert, maar dat de gevolgen van de coronacrisis, waar we nog middenin zitten, nog langere tijd zichtbaar zullen zijn’, zegt de Amsterdamse wethouder Victor Everhardt, tevens voorzitter van het MRA-platform Economie. ‘We moeten nu samen met elkaar in de regio en met het Rijk investeren in verder sociaaleconomisch herstel. De komende jaren staan de energietransitie, een betere werking van de arbeidsmarkt én woningmarkt, bereikbaarheid en kansengelijkheid voor alle inwoners in de regio centraal.’

Krapte op arbeidsmarkt houdt aan

De gevolgen van de coronapandemie voor de werkgelegenheid zijn door de massale inzet van overheidssteun beperkt gebleven. De werkloosheid liep in 2020 in de MRA op naar 4,2 procent (met name onder jongeren, flexwerkers en laagopgeleiden), maar keerde in de loop van 2021 terug naar het historisch lage niveau vóór de crisis.

De structurele krapte op de arbeidsmarkt die al voor de coronapandemie overduidelijk zichtbaar was, is daarmee sneller dan verwacht teruggekeerd. De komende jaren zal die krapte door vergrijzing nog verder toenemen. Alleen door het bevorderen van arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteitsgroei kunnen de ambities van de regio op het gebied van verduurzaming, digitalisering, tekorten op de woningmarkt en instandhouding van publieke voorzieningen in de zorg, onderwijs en veiligheid worden waargemaakt.

In de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2021 staan de nieuwste cijfers over de economische ontwikkelingen in de 32 gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam en de provincies Noord-Holland en Flevoland, die samen 2,5 miljoen inwoners tellen. De EVMRA 2021 zijn op 10 december 2021 gepresenteerd tijdens het online evenement ‘State of the Region’. Hier wierpen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties een blik op de gezamenlijke uitdagingen, de kracht en het vermogen van de regio. Het centrale thema dit jaar was ‘Investeren in de Toekomst’: in een duurzame route uit de coronacrisis, in het onderwijs en de arbeidsmarkt, in de energietransitie en in onze samenwerking.

Een metropool met daadkracht

Net als voorgaande jaren concentreert de economische groei en werkgelegenheid zich in Amsterdam en Amstelland-Meerlanden (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn), maar spreidt zich ook, meer dan voorheen, uit over de hele regio.

Tijdens State of the Region zijn ook de nieuwe samenwerkingsafspraken binnen de Metropoolregio Amsterdam gepresenteerd. Met deze afspraken willen de MRA-deelnemers gezamenlijk werken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Ook wil de MRA samen met bedrijven en kennisinstellingen richting Rijk, Europa en partners een krachtig geluid laten horen over benodigde investeringen voor de transities.

Download EVMRA 2021

Hieronder kunt u de EVMRA 2021 downloaden:

Papieren exemplaar aanvragen

Wanneer u een papieren exemplaar wenst te ontvangen van de EVMRA 2021, dan kunt u een aanvraag doen via dit formulier.

Meer over de EVMRA

Op deze pagina vindt u meer informatie over de EVMRA 2021, waaronder de database van de EVMRA 2021, en over eerdere edities van de EVMRA.