Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Duurzame en slimme mobiliteit centraal bij geslaagd werkbezoek MRA aan Brussel

02-05-2022 Nieuws #duurzaamheid#economie#mobiliteit#smart mobility

Een delegatie van adviseurs op het gebied van mobiliteit en EU-adviseurs uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft een geslaagd werkbezoek gebracht aan Brussel. Het doel van het bezoek was om de samenwerkingsmogelijkheden op Europees vlak vanuit de MRA-opgaven te verkennen en de onderlinge samenhang tussen de MRA-partners daarin te versterken.

Medewerkers van de Vervoerregio Amsterdam, de provincies Noord-Holland en Flevoland, Amsterdam en de MRA Directie ontmoetten op 21 en 22 april diverse gesprekspartners. Op het programma stonden gesprekken met delegaties van de Europese Commissie, de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie en met POLIS, het Europese netwerk van steden en regio’s op het gebied van mobiliteit.

Centraal thema van het bezoek was de transitie naar een duurzaam en slim mobiliteitssysteem, een van de prioriteiten van de Metropoolregio Amsterdam. De gesprekspartners lieten blijken het erg te waarderen dat de delegatie uit de MRA zich als regio presenteerde.

Opbrengsten werkbezoek

Het werkbezoek heeft een beter beeld opgeleverd van het actuele Europese beleid op het gebied van mobiliteit, zoals de verordening voor de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFIR), die als doel heeft de groeiende markt van schonere mobiliteit te ondersteunen. AFIR is relevant voor de ontwikkeling van waterstof en synthetische kerosine. Ook is gesproken over de Europese mobiliteitscorridors, die worden gevat in zogenoemd TEN-T-beleid. Dit raakt ook onze regio, want TEN-T is onder meer relevant voor de ontwikkeling van het regionale metrostelsel, stations en de havenfunctie.

Daarnaast zijn contacten gelegd met de beleidsmakers in Brussel en is in kaart gebracht waar en wanneer zij van informatie op lokaal niveau kunnen worden voorzien om het Europese beleid te kunnen verbeteren.

Aan het eind van het bezoek is er nog tijd genomen om de meerwaarde en kansen van gezamenlijk optreden op een rij te zetten. Wat doen de individuele organisaties al, waar wil of moet de MRA op inzetten als het gaat om Europa en hoe kan dat het beste worden georganiseerd? Dit wordt uitgewerkt in een voorstel dat wordt besproken binnen het platform Mobiliteit.