Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Rapportage duurzaamheid in de MRA: we gaan vooruit, maar niet snel genoeg

20-09-2022 Nieuws #circulaire economie#duurzaamheid#economie

De grote inzet rond duurzaamheid in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werpt zijn vruchten af, maar op korte termijn moeten méér resultaten worden gehaald. Versnelling is noodzakelijk om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Dat blijkt uit de rapportage ‘State of Sustainability’ die speciaal is opgesteld voor het gelijknamige MRA-symposium dat woensdag 21 september is gehouden.

De rapportage laat zien hoe we er in de MRA voorstaan op weg naar een duurzame metropoolregio. Deze inzichten komen op het moment dat de nieuwe colleges en gemeenteraden na de verkiezingen in maart 2022 vol aan de slag gaan. De rapportage geeft een globaal beeld op basis van reeds bestaande bronnen. Download hier de rapportage State of Sustainability van de MRA 2022.

CO2-uitstoot

Wanneer bijvoorbeeld wordt gekeken naar de uitstoot van CO2, dan is duidelijk te zien dat deze uitstoot de laatste jaren gestaag daalt en dat in de MRA zelfs sprake is van een ontkoppeling van economische groei en CO2-uitstoot. Toch is in de MRA, net als in andere regio’s, een ‘drastische versnelling nodig’ om de landelijke klimaatdoelen te halen.

Ook op andere gebieden, zoals hernieuwbare energie, verduurzaming van de woningvoorraad en reststromen van afval geldt dat vooruitgang wordt geboekt. Maar ook hier heeft deze progressie nog niet geleid tot het halen van de nationale doelstellingen of zicht op het halen daarvan.

Enorm potentieel voor investeringen in energiebesparing

De sterk stijgende prijzen van energie zorgen voor een enorm potentieel voor investeringen in energiebesparing en verduurzaming: de terugverdientijd wordt immers korter. Het is daarbij de uitdaging om dit potentieel door een gezamenlijke inzet in de MRA te benutten en structurele effecten voor elkaar te krijgen. Eerder ingezette initiatieven, zoals het Energiebesparingsakkoord dat de provincie Noord-Holland heeft gesloten met 28 gemeenten en het Actienetwerk 15% GasTerug, zijn hier ook op gericht.

Onduidelijke regionale doelstellingen

Voor andere gebieden geldt dat er grote duurzaamheidsopgaven zijn, maar dat er geen of onduidelijke regionale (of landelijke) doelstellingen zijn. Zo zijn er geen expliciet geformuleerde doelstellingen voor de CO2-voetafdruk van toerisme, de verduurzaming van bedrijventerreinen en groen en biodiversiteit. Daardoor is de voortgang moeilijk te beoordelen.

Economie en duurzaamheid steeds meer verbonden

De rapportage laat verder een steeds sterkere verbinding zien tussen duurzaamheid en andere MRA-thema’s. Een voorbeeld voor het domein van de economie is de steeds sterkere doorwerking van klimaatrisico’s in de waardering van onroerend goed en daarmee, op termijn, ook in het vestigingsklimaat van de MRA. Ook de problemen met de capaciteit van het elektriciteitsnet en de schaarste aan gekwalificeerd personeel om de verduurzaming vorm te geven, laten zien hoe duurzaamheid en economie steeds meer met elkaar verbonden zijn.

MRA-symposium

De rapportage is woensdag 21 september besproken tijdens het MRA-symposium State of Sustainability in Naarden. Wethouders en gedeputeerden van overheden in de MRA kwamen hier samen om met elkaar en met raads- en Statenleden te spreken over de gezamenlijke duurzaamheidsopgaven.

Downloads