Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Donderdag 16 februari: bijeenkomst over circulaire bedrijventerreinen

13-02-2023 Nieuws #circulaire economie#economie#ruimte

Donderdag 16 februari staat de MRA-werkgroep circulaire gebiedsontwikkeling in het teken van circulaire bedrijventerreinen. Het doel van de werkgroep is om kennisuitwisseling te bevorderen over circulaire gebiedsontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam.

De bijeenkomst vindt plaats via een videovergadering tussen 09:30 uur en 11:00 uur. Ben je voor je werk betrokken bij de ontwikkeling van circulaire bedrijventerreinen en geïnteresseerd in deze bijeenkomst, laat dat dan weten door een e-mail te sturen naar jelle@c-creators.org.

Donutmodel

De adviesbureaus Stec Groep en New Economy geven tijdens deze bijeenkomst een presentatie over de manier waarop zij door heel Nederland bedrijventerreinen helpen om circulair te worden. Zij maken daarvoor gebruik van het platform www.circulair.biz, waarop ruim zestig circulaire en rendabele kansen zijn geïdentificeerd. De bureaus lichten toe hoe dit platform kan helpen om te komen tot circulaire bedrijventerreinen.

Stec Groep en New Economy ontwikkelen daarnaast een donutmodel voor bedrijven(terreinen), waarvan zij tijdens de bijeenkomst van de werkgroep de eerste conclusies en resultaten presenteren.