Dinsdag 8 december: strategie verstedelijking centraal in Metropoolregio Actueel

20-11-2020 Nieuws #Metropoolregio Actueel#ruimte#verstedelijkingsstrategie

De overheden binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken samen met het Rijk aan een Verstedelijkingsstrategie. Samen bouwen we aan steden. De ambitie van de MRA-overheden is dat de regio zich toekomstbestendig en evenwichtig ontwikkelt tot een internationale topregio met een hoge kwaliteit van leven. De Verstedelijkingsstrategie speelt een belangrijke rol in het verwezenlijken van deze ambitie. De uitzending van Metropoolregio Actueel op dinsdag 8 december staat geheel in het teken van deze Verstedelijkingsstrategie.

Het traject om tot deze strategie te komen, is nu ongeveer halverwege. Waar staan we nu precies en wat komt er allemaal nog bij kijken? Laat u in deze uitzending informeren en inspireren.

Aanmelden

Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden vanuit een studio en duurt ongeveer een uur. Kijkers kunnen interactief deelnemen aan het programma, dat om 16.30 uur begint.

Opgaven bij elkaar

Een stip op de horizon, integraliteit tussen opgaven, scherpe keuzes en slagracht, samen verbinden: in het vernieuwende, ambitieuze en dynamische Rijk-regioprogramma Verstedelijkingsstrategie MRA 2050  komen alle opgaven bij elkaar. Op veel terreinen: wonen, weken, mobiliteit, landschap, verduurzaming en sociaal-maatschappelijk. Het is een essentieel programma om een meer evenwichtige en toekomstbestendige topregio te worden, door slim gebiedsgericht door te ontwikkelen.

Bestuurders en ambtenaren Rijk en regio aan het woord

Presentatrice Marijke Roskam ontvangt in de studio vertegenwoordigers van de rijksoverheid, zoals Stijn Lechner, programmamanager Samen Bouwen aan Bereikbaarheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en Vincent van der Werff, Directeur Uitvoering Nationale Omgevingsvisie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook verschillende MRA-vertegenwoordigers schuiven aan. Zo komen onder anderen wethouder Thijs Kroese uit Purmerend en MRA-directeur Emiel Reiding aan het woord over de werkwijze en de ontwikkeling van draagvlak. Ook spreekt Roskam met gedeputeerde Jan de Reus van Flevoland en wethouder Songül Mutluer uit Zaanstad. Zij gaan in op de urgentie van de intensieve samenwerking met het Rijk en op wonen in relatie tot werken en mobiliteit.