Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Terugkijken: Metropoolregio Actueel dinsdag 16 maart over toekomstbestendige mobiliteit in de MRA

19-02-2021 Nieuws #Metropoolregio Actueel#mobiliteit

Terwijl het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gestaag blijft groeien, heeft de capaciteit van de wegen en het openbaar vervoer in de regio de grenzen al bereikt. Hoe zorgen we er in onze regio voor dat het toekomstige mobiliteitssysteem aansluit op de verstedelijking? En op alle andere regionale opgaven, zoals woningbouw, energietransitie en natuurbehoud? Welke effecten kunnen we eigenlijk verwachten van het flexibele (thuis)werken, dat tijdens corona een vlucht heeft genomen? 

Op dinsdag 16 maart – precies een jaar na de eerste lockdown waardoor ons mobiliteitsgedrag drastisch veranderde – stond de rechtstreekse uitzending van Metropoolregio Actueel geheel in het teken van bereikbaarheid. Kijkers lieten zich in een uur bijpraten door verschillende sprekers, zoals de Amsterdamse wethouder Egbert de Vries (tevens voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam) en gedeputeerde Jan de Reus (tevens voorzitter van het MRA-platform Mobiliteit).

U kunt de uitzending hieronder bekijken:

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Tafelheer Egbert de Vries

In het MRA-programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid werken het Rijk en de regio de mobiliteitsvraagstukken uit die voortkomen uit de Verstedelijkingsstrategie voor de MRA. Zo worden samenhangende keuzes gemaakt op het gebied van infrastructuur en verstedelijking en wordt de transitie naar slim en duurzaam reizen gefaciliteerd. Presentatrice Marijke Roskam nam de kijkers op 16 maart mee in de ins en outs van dit programma. Dat deed ze samen met tafelheer Egbert de Vries, wethouder in Amsterdam en voorzitter van de programmaraad van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.

Onderwerpen uitzending

In de vorige uitzending van Metropoolregio Actueel kwam de gebiedsontwikkeling Zuidwest Amsterdam – Schiphol – Hoofddorp, met het metropakket, aan bod. Deze ontwikkeling is onderdeel van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. In de uitzending op 16 maart kwamen drie andere belangrijke onderwerpen aan bod, namelijk: Amsterdam Bay Area, het multimodaal toekomstbeeld en gedragsmaatregelen.

  • Amsterdam Bay Area
    Gedeputeerde Jan de Reus van de provincie Flevoland, tevens lid van de programmaraad SBaB, gaat in de uitzending in op de gebiedsontwikkeling van de Amsterdam Bay Area en de keuzes die daarbij horen. Het gaat daarbij om keuzes op het gebied van bereikbaarheid en ontsluiting van nieuwe woon-werkgebieden, maar ook die op het vlak van natuur en duurzaamheid.
  • Multimodaal toekomstbeeld
    Vervolgens is het woord aan Bregje van Beekvelt, directeur netwerkontwikkeling bij Rijkswaterstaat West-Nederland Noord. Zij bespreekt het zogenoemde ‘multimodale toekomstbeeld van de MRA: meer ruimte voor fiets, beter ov (waaronder het metronetwerk), soepel overstappen en een herontwerp van het wegennet rond Amsterdam. Op dit laatste thema gaat ze dieper in. Wat zijn hierbij de uitdagingen, kansen en mogelijkheden?
  • Gedragsmaatregelen
    Tot slot gaan Senta Modder, afdelingshoofd Kennis & Kaders bij de gemeente Amsterdam, en en Rein Aarts, directeur van Breikers, in op het effect van gedragsmaatregelen op mobiliteit, ook wanneer de coronamaatregelen voorbij zijn. Wat doet het programma nu al om samen met werkgevers en het onderwijs werk- en collegetijden te spreiden en ervoor te zorgen dat ook vervoermiddelen worden afgewisseld? Daarna is er aandacht voor de Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen. En aan de (thuis)werkgever-award, die het platform ZoWerktHet.nl op de dag van de uitzending uitreikte.

Meer informatie over SBaB

Kijk voor meer informatie over het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid op de website www.samenbouwenaanbereikbaarheid.nl.