Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Digitale instrumentenkoffer betaalbare woningvoorraad geactualiseerd

28-04-2022 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte

De beschikbaarheid van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen is een enorme uitdaging voor de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit probleem is niet nieuw, maar wordt wel steeds pregnanter in alle delen van de MRA. Het wordt steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden, zo bevestigt ook het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2021.

Om gemeenten te faciliteren bij hun inzet om de betaalbare voorraad te behouden en uit te breiden, bestaat sinds 2019 de Instrumentenkoffer Betaalbare Voorraad MRA. Deze digitale instrumentenkoffer heeft adviesbureau RIGO in opdracht van de MRA (het programma Bouwen en Wonen) ontwikkeld. De Instrumentenkoffer gaat uit van een integrale benadering en gaat daarom in op:

  • het toevoegen van betaalbare woningen
  • het behouden van betaalbare woningen
  • het beter benutten van betaalbare woningen
  • het beter betaalbaar maken
  • de ruimtelijke spreiding

Mooi voorbeeld van kennisuitwisseling

Niet alleen geeft de Instrumentenkoffer inzicht in de instrumenten die gemeenten ter beschikking hebben om aan deze invalshoeken te werken en wordt aangegeven waar meer informatie te vinden is. De website is ook een mooi voorbeeld van kennisuitwisseling binnen de MRA. De website bevat tal van voorbeelden uit de gemeentelijke praktijk. Hoe werken andere gemeenten hieraan en wat werkt goed? Gemeenten kunnen zo bij elkaar inspiratie opdoen en van elkaar leren.

Op 11 april is bijvoorbeeld een MRA-kennissessie voor gemeenten georganiseerd met als thema: nieuwbouw van sociale huur – hoe krijg je het als gemeente voor elkaar? Het bouwen van sociale huurwoningen is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Lees bijvoorbeeld deze artikelen in de laatste editie van NUL20: Locatiegebrek belemmert sociale woningbouw en Betaalbaar bouwen blijft een worsteling.

Veel woningbouwlocaties zijn in handen van marktpartijen. Hoe stuur je dan als gemeente op een substantieel aandeel sociale huur? En hoe komen corporaties ertussen? Wat betekent het als sociale huurwoningen door particuliere partijen worden gebouwd? Wat zijn de sturingsmogelijkheden?


De gemeenten Haarlem en Amsterdam hebben uiteengezet welke vernieuwende aanpak zij toepassen bij deze vragen. Naar aanleiding hiervan vond een interessante kennisuitwisseling en discussie plaats onder begeleiding van RIGO.