Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

De Staat van Flevoland: werkgelegenheid op recordniveau, maar schaarste begrenst groei

26-04-2024 Nieuws #brede welvaart#economie#ruimte

Flevoland maakt als jonge provincie een snelle ontwikkeling door. Gemiddeld genomen is het prettig leven in Flevoland en er komen ook steeds meer mensen wonen. De economie groeide in 2023 licht en de werkgelegenheid bereikte een recordniveau: de Flevolander had maar liefst drie banen voor het uitkiezen. Tegelijkertijd wordt de provincie op allerlei fronten geconfronteerd met schaarste en zijn de grenzen van de groei in zicht. Dat blijkt uit de Flevoland Monitor 2024, die op 25 april is gepresenteerd tijdens het evenement De Staat van Flevoland.

De Flevoland Monitor beschrijft de stand en ontwikkeling van de economie in Flevoland. In 2023 groeide het Flevolandse bruto regionaal product (brp) met 0,9%. Landelijk was de groei met 0,1% gemiddeld nog lager. Een jaar eerder was de groei van het Flevolandse brp nog 4,3%.

Omgaan met toenemende schaarste

De onderzoekers concluderen dat er in de economie op vele vlakken sprake is van toenemende schaarste. Er is een gebrek aan fysieke ruimte, er is krapte op het elektriciteitsnet en vooral een tekort aan personeel. Op de lange termijn moet de groei van de economie vooral komen van een hogere productiviteit per werkende. Daarom moet kritisch worden gekeken naar de waarde die bedrijven en sectoren toevoegen en dat betekent in belangrijke mate een keuze voor technologie en innovatie. Dit stelt Flevoland in staat om slimmer, efficiënter en duurzamer te produceren.

Waar willen Flevolanders in de toekomst hun geld mee verdienen? Hoe moet Flevoland eruitzien en gebeurt daarvoor het juiste? De inzichten uit de Flevoland Monitor helpen bij het bepalen van de richting waarin Flevoland zich wenst te ontwikkelen en wat daarvoor nodig is.