Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

De campus als vliegwiel voor stedelijke ontwikkeling

In een actieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen

30-05-2024 Nieuws #arbeidsmarkt#bouwen en wonen#circulaire economie#samenwerken#verstedelijkingsstrategie

Een campus staat voor kennisontwikkeling en duurzame innovatie. Maar dat is niet alles. Het zorgt tevens voor economische ontwikkeling. Dat blijkt uit de documentaire Campus in de stad. Het is goed innovatieve economische ontwikkelingen te spreiden. Dit zorgt voor een betere balans tussen wonen en werken, minder druk en drukte rond Amsterdam en voldoende voorzieningen in de hele regio, denkt Anouk Pols, strategisch adviseur van de MRA, die aan het woord komt in de documentaire.

Hoe kan Amsterdam Science Park zich ontwikkelen en wat betekent dat voor de economie van de stad? Dat was de vraag aan Willem van Winden, lector Urban Economic Innovation aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar campussen en innovatiedistricten in opdracht van de gemeente Amsterdam en Almere. “In een campus wordt wetenschap ontwikkeld. Wat we eraan hebben weten we misschien pas over tien of twintig jaar, dat is altijd zo. Er zijn allerlei grote problemen in de wereld als het gaat om duurzaamheid en circulaire economie. Daar is heel veel technologie en kennis voor nodig.“

Monofunctioneel gebied

Maar het gebied kan wel anders worden ingericht, ziet Van Winden: “Het was een polder en daar staan nu wat wetenschapsgebouwen. Het is een monofunctioneel gebied. Er is niets te doen. Er zijn geen kroegen, geen levendigheid, het is een werkgebied. Daar zou je meer van kunnen maken.” Een lastige vraag voor al die kenniswerkers is wel: waar gaan ze wonen? Van Winden: ”Veel van de kenniswerkers uit het buitenland lukt het niet om in Amsterdam een huis te vinden. Die vertrekken naar de regio. De vraag is: wil je dat en of wil de kennisinstelling ook meer spreiden in de regio.”

Spreiding van economische groei

In MRA-samenwerking is spreiding van economische groei het streven, vertelt Anouk Pols.
“De ontwikkelstrategie is er nog niet helemaal. Binnen de MRA hebben we de deelregionale economische profielen in kaart gebracht. In welke sectoren en op welke plekken zit de innovatie? Dat doen we omdat de economie van de MRA als geheel draait op de motor Amsterdam. En het zou beter zijn als de economische ontwikkeling meer verspreid wordt over de deelregio’s. Omdat mensen dan dichter bij huis een baan vinden en inwoners niet in een overvolle trein zitten. Daarnaast blijft het voorzieningenniveau in de deelregio’s op peil. Bijkomend voordeel: de druk op Amsterdam wordt minder. “

Krappe woningmarkt en veel drukte, het zorgt overloop naar steden als Almere, Purmerend en Haarlem. In de Metropoolregio Amsterdam wordt druk gewerkt om onderwijsinstellingen ontwikkelen tot innovatieve hubs. Dat hoeft niet altijd meer ruimte in beslag te nemen, dat bewijst men in Haarlem met de ontwikkeling van De Koepel, een stuk cultureel erfgoed dat nu een andere bestemming krijgt.

Pols: “Haarlem is een van de economische regio’s die economisch versterkt kan worden. Het was van oudsher vooral een woonstad, waardoor veel mensen moeten reizen voor een baan. De balans tussen wonen en werken wordt beter door een initiatief als De Koepel. Zowel in het gebouw als in de directe omgeving zijn er talloze innovatieve bedrijven en kennisinstellingen die samenwerken aan innovaties.
Haarlem wordt zo een woon-werkstad. We streven ernaar in de hele regio de balans wonen-werken te verbeteren. “

Je ziet dat ook in Purmerend. ”Daar is (e)sports en gaming leidend principe voor innovatie. Wat ik mooi vind dat hierbij het mbo een rol speelt. Net zoals op diverse andere plekken in de MRA. Op een moderne campus zijn dan ook zowel kennisinstellingen vanuit mbo, hbo en universiteit aanwezig. Het mbo kon ook wel wat liefde gebruiken. En voor veel maatschappelijke transities is het mbo heel hard nodig.”

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Meer weten?

In de 80%-versie van De MRA Agenda  lees je meer over de ambities voor de komende jaar als het gaat over duurzame stedelijke ontwikkeling met het oog op brede welvaart