Coronacrisis: hardste dreun economie in Haarlemmermeer, kleinste krimp in Almere

19-08-2020 Nieuws #coronacrisis#economie

Nieuwe cijfers over de economie bevestigen dat de Metropoolregio Amsterdam (MRA) relatief hard wordt geraakt door de coronacrisis. In het tweede kwartaal van 2020 is de regio Haarlemmermeer zelfs economisch het hardst getroffen van Nederland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tussen april en juni kromp de economie in deze regio tussen de 27 en 29 procent ten opzichte van een jaar eerder. De regio Almere liet op landelijke schaal in het tweede kwartaal juist de kleinste krimp zien, van minder dan 6 procent.

De grote dreun in de regio Haarlemmermeer komt doordat de regio voor een groot deel economisch afhankelijk is van de luchtvaart op Schiphol en de dienstverlening die aan de luchthaven is gerelateerd. In Almere bleef de krimp daarentegen onder meer beperkt door goed presterende leasebedrijven. Ook zijn de bedrijfstakken die door de coronacrisis flink zijn getroffen in deze regio relatief minder goed vertegenwoordigd.

Bevestiging van onderzoek SEO

Onderzoek van SEO in opdracht van de MRA wees in april al uit dat de economie van de Metropoolregio Amsterdam als geheel harder wordt geraakt dan elders. Dit komt door het grote aandeel van sectoren als horeca, uitzendbureaus, groothandel en detailhandel in de economie van de regio. Deze sectoren lijden het meest onder de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.  

Hard getroffen sectoren

De kwartaalcijfers van het CBS laten zien dat Amsterdam en IJmond hun economie in het tweede kwartaal zagen krimpen met 12 tot 14 procent en Haarlem met 10 tot 12 procent. De horeca en de zorg hebben een belangrijk aandeel in deze krimp. De krimp door de zorg komt doordat minder diensten zijn geleverd vanwege de corona-epidemie; zo zijn afspraken en operaties uitgesteld. Ook de sectoren reisbemiddeling (Amsterdam en Haarlem), cultuur (Amsterdam) en industrie (IJmond) hadden een substantieel effect op de krimp.

In de overige delen van de MRA bedroeg de krimp in het tweede kwartaal 8 tot 10 procent.