Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

College Wijdemeren wil fusie met Hilversum

04-06-2024 Nieuws

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren wil een bestuurlijke fusie met de gemeente Hilversum. De afgelopen maanden hebben Wijdemeren, Hilversum en de gemeente Gooise Meren gesprekken gevoerd over varianten van een herindeling. Ook zijn onderzoeken gedaan naar onder meer financiële en organisatorische gevolgen van de scenario’s. Op basis van de onderzoeken, verkennende gesprekken en de input van inwoners is het college van Wijdemeren voor een herindeling met Hilversum. Het voorstel staat op 10 juli op de agenda van de raadsvergaderingen van Wijdemeren, Hilversum en Gooise Meren.

De gemeente Wijdemeren is tot de conclusie gekomen dat een herindeling met Hilversum ‘de beste optie is voor onze inwoners en ondernemers’, zegt burgemeester Mark Verheijen van Wijdemeren. ‘Hilversum biedt als sterke centrumstad de mogelijkheden om invulling te geven aan de door onze gemeenteraad geformuleerde uitgangspunten. Binnen de nieuwe, robuuste gemeente kunnen we de identiteit en het karakter van de dorpen verder versterken.’

Het college van Wijdemeren heeft bij de overwegingen ook gekeken naar de betekenis van een herindeling voor de regio Gooi en Vechtstreek, een deelregio van de Metropoolregio Amsterdam.

Organisatie Wijdemeren is klein en kwetsbaar

De gemeente Wijdemeren (circa 25.000 inwoners) moest een herindeling onderzoeken, omdat de dienstverlening aan inwoners en ondernemers niet langer toekomstbestendig en betaalbaar kon worden georganiseerd. De organisatie van de gemeente is klein en kwetsbaar. ‘Er is noodzaak voor ons om dit te doen’, zegt burgemeester Verheijen. ‘Maar het biedt ook veel kansen. Er zit veel potentie in dit mooie gebied.’

Herindelingsontwerp

De gemeenteraden van de betrokken gemeenten besluiten op 10 juli over de toekomst van de gemeente Wijdemeren. Als de gemeenteraden van Wijdemeren en Hilversum instemmen met het voorstel voor een herindeling, moet de komende maanden een herindelingsontwerp worden uitgewerkt. Daarin staat hoe de grenzen van de nieuwe gemeente lopen, hoe de financiën worden geregeld en wat de personele gevolgen van de samenvoeging zijn.

Dringend beroep op behoud voor de regio

In januari deed het algemeen bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek nog een dringend beroep op de gemeente Wijdemeren om behouden te blijven voor de regio. In 2023 nam de gemeente al het besluit om over te gaan tot een gemeentelijke herindeling. Daarna vonden verkennende gesprekken plaats met zowel Hilversum en Gooise Meren als met de gemeente Stichtse Vecht, onderdeel van de provincie Utrecht. ‘Wijdemeren voelt als familie en de regio Gooi en Vechtstreek is zonder de inwoners van Wijdemeren niet meer hetzelfde’, onderstreepte het regiobestuur destijds.

Vervolg

Het herindelingsontwerp voor de fusie van Wijdemeren en Hilversum (ruim 90.000 inwoners) moet eind 2024 zijn afgerond. Daarna kunnen de gemeenteraden er begin 2025 een definitief besluit over nemen. De daadwerkelijke herindeling is dan een feit per 1 januari 2027.

Eerdere fusies binnen de MRA

Binnen de Metropoolregio Amsterdam hebben zich de afgelopen jaren meer bestuurlijke fusies voorgedaan. Zo is de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude gefuseerd met Haarlemmermeer. Weesp is onderdeel geworden van Amsterdam en Beemster is gefuseerd met de gemeente Purmerend.