Boek en webinar over ontwerpen openbare ruimte in steeds vollere omgeving

27-05-2020 Nieuws #ruimte

De gemeente Amsterdam, afdeling Ruimte en duurzaamheid, nodigt belangstellenden in het netwerk van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) van harte uit voor het webinar ‘Integraal ontwerpen openbare ruimte’ op 25 juni 2020.

De afgelopen twee jaar heeft de gemeente Amsterdam in samenwerking met verschillende partners gewerkt aan een nieuwe ontwerpmethode van de openbare ruimte. Het resultaat: een integrale ontwerpmethode, gevat in een boek. Tijdens het webinar wordt het boek gepresenteerd, toegelicht door de initiatiefnemers en in ontvangst genomen door bekende vakgenoten vanuit het ruimtelijk domein. Een eerste reflectie op het boek zal worden gegeven door Emiel Reiding, nu nog directeur van de Nationale Omgevingsvisie en per 1 augustus directeur van de MRA.

Waarom een nieuwe methode?

Amsterdam en andere gemeenten groeien, zeker in de MRA. Stedelijke groei zorgt voor uitdagingen: er wordt met hogere dichtheden gebouwd, de energievoorziening wordt complexer en de regenwaterafvoer en hittestress vragen om innovatieve en duurzame oplossingen. Amsterdam werkt daarom met partners aan een nieuwe manier van gebiedsontwikkeling: een nieuwe integrale ontwerpmethode voor de openbare ruimte.

Wat houdt de methode in?

In de nieuwe manier van ontwerpen staan de ondergrond en een meervoudig functiegebruik voorop. Bij het ontwerpen en het inrichten van de stad is het van belang dat uitvoerig wordt gekeken naar de fysieke mogelijkheden van de openbare ruimte en de ondergrond. Het genoemde streven is daarom een meer integrale samenwerking, waarbij de focus ligt op duurzame, toekomstbestendige uitkomsten. Op korte termijn wordt landelijk samenwerking opgezocht om deze ontwerpmethode leidend te maken voor grootstedelijke gebiedsontwikkeling.

Webinar bijwonen?

Het webinar gaat over de integrale ontwerpmethode openbare ruimte, waarbij het boek centraal staat. De opname is in de studio van Pakhuis de Zwijger – New Metropolis in Amsterdam Zuidoost en kunt u live streamen vanuit uw woon- of werkomgeving. Het webinar vindt plaats op donderdag 25 juni en wordt van 15.00 uur tot 17.00 uur uitgezonden. U kunt de uitzending bekijken via https://dezwijger.nl/live. Het volledige programma kunt u hier downloaden:

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar integraleontwerpmethodeor@amsterdam.nl.