Emiel Reiding nieuwe directeur Metropoolregio Amsterdam

20-05-2020 Nieuws #MRA Bureau

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft met Emiel Reiding een nieuwe secretaris-directeur. Per 1 augustus gaat Reiding aan de slag voor de regionale samenwerking in de MRA. De afgelopen jaren werkte Reiding als directeur van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder was hij onder meer Hoofd Strategie voor het Directoraat-Generaal Bereikbaarheid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Met Reiding (1970) heeft de MRA een directeur met een stevig netwerk op de departementen in Den Haag, zegt Luuk Heijlman, gemeentesecretaris in Ouder-Amstel en voorzitter van de werkgeverscommissie van het MRA Bureau.

Boegbeeld

‘Emiel kan de gemeenten in de MRA begrijpen’, licht Heijlman toe. ‘Hij kent de onderwerpen waar de MRA zich mee bezighoudt goed en kan snel schakelen met bestuurders en ambtenaren. Zeker in zijn rol als directeur NOVI heeft hij volop ervaring met samenwerking boven de organisaties en het samenbrengen van tegenstrijdige belangen, maar ook in kleinere gemeenten heeft hij ervaring opgedaan. Emiel zal daarom als directeur een uitstekend boegbeeld van de MRA zijn.’

‘Ontzettend veel zin’

Emiel Reiding komt in een bijzondere tijd bij het MRA Bureau, waarin bijeenkomsten digitaal plaatsvinden, maar kan niet wachten om te beginnen. ‘Ik heb ontzettend veel zin om mijn bijdrage te leveren aan de grote uitdagingen voor de MRA. De druk op de regio, juist ook na de coronatijd, vraagt om versteviging van de interne samenwerking, besluitvaardigheid en profilering van de MRA. Samen met de collega’s van het bureau en alle betrokkenen bij de gemeenten, de beide provincies en de Vervoerregio ga ik daar mijn volle energie op inzetten. Ik kijk er in het bijzonder naar uit iedereen ook daadwerkelijk fysiek te ontmoeten. Al is het op 1,5 meter, ik hoop dat dat na de zomer weer kan.’

Reiding komt formeel in dienst bij de gemeente Amsterdam, die hem vervolgens fulltime detacheert naar het MRA Bureau. Daar wordt hij de opvolger van Rijk van Ark, die sinds 2010 actief was voor de MRA. Van Ark is sinds april 2020 directeur Communicatie bij de gemeente Amsterdam.

Over de MRA en het MRA Bureau

De Metropoolregio Amsterdam is het informele samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam. De MRA is een stedelijke regio met 2,5 miljoen inwoners, 300.000 bedrijven en 1,5 miljoen banen: een van de economische groeimotoren en een vitaal sociaal knooppunt in Nederland, een regio die behoort tot de internationale top.

De MRA-deelnemers werken met elkaar samen op basis van de MRA Agenda en zorgen zelf voor de uitvoering van de agenda. Daarbij worden zij ondersteund door het MRA Bureau. Dit is een kleine en flexibele ambtelijke organisatie, die verantwoordelijk is voor het ondersteunen, faciliteren en verbeteren van de samenwerking in de MRA. Het gaat daarbij onder meer om de coördinatie van de uitvoering van de MRA Agenda, het vergroten van de betrokkenheid van raads- en Statenleden, het verbeteren van de transparantie en communicatie en het verstevigen van de integraliteit van de samenwerking. De directeur van het MRA Bureau is tevens de secretaris van de MRA Regiegroep en de Agendacommissie.

Gerelateerde artikelen