Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Bereikbare Steden: van plannen naar uitvoering

16-02-2022 Nieuws #bouwen en wonen#mobiliteit#ruimte

Bereikbare Steden, een gezamenlijke aanpak van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de Rijksoverheid, heeft een nieuwe mijlpaal bereikt: de negen betrokken gemeenten hebben per gebied een aanpak op maat vastgesteld om de woningbouw te versnellen. Dit betekent dat nu stappen worden gezet om de plannen te gaan uitvoeren. Het versterken van de negen stadsharten is goed voor ruim 65.000 extra woningen, boven op de reguliere plannen. Zeven van de negen betrokken gemeenten liggen in de MRA.

Met Bereikbare Steden wordt per gebied een aanpak op maat uitgewerkt, waarin wonen, werken, openbare ruimte en bereikbaarheid samenkomen. De negen gemeenten in het programma zijn Alkmaar, Almere, Haarlem, Hilversum, Hoofddorp, Hoorn, Lelystad, Purmerend en Zaanstad. Zij hebben in deze gebiedsplannen investeringen in beeld gebracht die nodig zijn om te zorgen voor een evenwichtige ontwikkeling van de stadsharten.

Aanpak op maat

Op dit moment is er veel vraag naar betaalbare woningen. Daarom richten de gebiedsplannen zich op de periode tot 2030. In elk plan staat hoeveel woningen, arbeidsplaatsen en voorzieningen er kunnen komen in het gebied. Daarnaast bevat elk gebiedsplan een lijst met projecten en maatregelen die nodig zijn om het gebied te kunnen ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een nieuwe busbaan, fietsparkeerplekken of het autovrij maken van een weg.

Met Bereikbare Steden zijn de volgende doelen beoogd binnen de negen stadsharten:

• Versneld aanpakken van het woningtekort;
• Optimaliseren van de bereikbaarheid;
• Stimuleren van de werkgelegenheid;
• Verduurzamen en blijven aanpassen aan klimaatverandering;
• Investeren in de leefbaarheid en inclusiviteit.

Vervolgstappen

Het komt nu aan op het uitvoeren van deze projecten en het zorgen voor onderlinge samenhang. Het programma Bereikbare Steden richt zich hierbij als eerste op de projecten die voorzien zijn vóór 2025 en die de meeste prioriteit hebben.

De opgave in de stadsharten is te groot voor de gemeenten en de provincies alleen. Met het nieuwe regeerakkoord in handen kunnen de samenwerkende partijen nu een inschatting maken van de beschikbare rijksmiddelen. Daarom voeren de samenwerkende partijen in het programma Bereikbare Steden de komende periode intensieve gesprekken met het ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om bestuurlijke afspraken over de uitvoering van de gebiedsplannen te maken.