Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Belang van goede samenwerking onderstreept bij kennismaking bestuurders MRA en nieuwe kabinetsleden

05-04-2022 Nieuws #bouwen en wonen#economie#mobiliteit#ruimte

Bestuurders uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben maandag 4 april nader kennisgemaakt met de nieuwe ministers Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat), Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat). Tijdens de ontmoeting met andere bestuurders van de regio Noordwest-Nederland in Amersfoort benadrukten zij het belang van een goede samenwerking tussen Rijk en regio.  

Rijk en regio staan gezamenlijk voor ongekende opgaven: op het gebied van bereikbaarheid, woningbouw, klimaat, gelijke kansen, landschap & natuur en op het gebied van de economie. Onderwerpen die stuk voor stuk op zichzelf al het centrale thema kunnen vormen van een bestuursperiode op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Alleen nu komen ze allemaal tegelijk in een piek bij elkaar. Dit vergt een integrale aanpak waarmee de beschikbare middelen slim worden ingezet en de verschillende oplossingen elkaar versterken.

‘Veel stukjes van deze puzzel zijn al gelegd in onze Verstedelijkingsstrategie en wij vragen aan het Rijk om de ontbrekende puzzelstukjes niet sectoraal, maar integraal met ons te leggen’, aldus de Noord-Hollandse gedeputeerde Cees Loggen, voorzitter van het MRA-platform Ruimte.

Landelijke opgaven

De bewindslieden gingen in gesprek met Cees Loggen, met wethouder Marieke van Doorninck (voorzitter Verstedelijkingsstrategie, wethouder gemeente Amsterdam), Jan de Reus (gedeputeerde provincie Flevoland) en Egbert de Vries (Vervoerregio Amsterdam en wethouder gemeente Amsterdam) over de bijdrage die de MRA levert aan landelijke opgaven als woningbouw, werkgelegenheid en bereikbaarheid. En over de steun van het Rijk die nodig is om de gestelde doelen te kunnen realiseren. Zo kunnen in de MRA de komende tien jaar 175.000 woningen versneld worden gebouwd. Door een ‘cheque’ van 175.000 woningen te overhandigen, droegen de MRA-bestuurders dit aanbod symbolisch aan de kabinetsleden over.

Uitkomst van het overleg is de intentie van Rijk en regio om vóór de zomer en in het najaar vervolgafspraken te maken om versneld woningbouw mogelijk te maken, met de benodigde mobiliteitsmaatregelen.