Amsterdam Economic Board finalist Circular Award 2020

30-01-2020 Nieuws #duurzaamheid

Met de systematische aanpak voor het hergebruik van grondstoffen in de Metropoolregio Amsterdam is de Amsterdam Economic Board genomineerd voor de landelijke Circular Award 2020.

De nominatie is te danken aan het programma ‘Metropool Amsterdam als Circulaire Grondstoffenhub’. Dit programma heeft geholpen bij het productherontwerp  en –hergebruik van negen productketens en de bouw van 22 consortia die hoogwaardige recycling van grondstofstromen realiseren. Ook wordt met vijftig partijen ingezet op circulaire inkoop.

Succesvolle aanpak

Het programma werkt met een succesvolle aanpak, waarbij alle relevante personen en organisaties worden betrokken op verschillende niveaus tegelijk. De Amsterdam Economic Board fungeert als onafhankelijke ‘transitiemakelaar’ en bouwt coalities van welwillende partijen die samen circulaire initiatieven realiseren. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de overheden die zijn verenigd in de Metropoolregio Amsterdam.

Finalisten

In totaal zijn er zes finalisten voor de Circular Awards 2020. Uit 121 inzendingen zijn drie circulaire bedrijven en drie projecten van publieke instellingen genomineerd. De Amsterdam Economic Board neemt het op tegen de provincie Noord-Holland en dr2 New Economy. De winnaar wordt op 3 februari bekend gemaakt tijdens het Nationale Congres Circulaire Economie in Den Haag.