Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Afspraken tussen Rijk en regio: bouw van 5.000 flexwoningen in MRA

24-02-2023 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte

Dit jaar start in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de bouw van ongeveer 5.000 flexwoningen. Deze tijdelijke woningen leveren een bijdrage aan het oplossen van de woningnood. Het Rijk heeft om de bouw van deze woningen te stimuleren een bijdrage toegekend vanuit de stimuleringsregeling Flexwonen van € 14 miljoen.

Zeven gemeenten in de MRA en de provincies Noord-Holland en Flevoland hebben hiervoor een ‘Realisatieovereenkomst’ ondertekend. Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge ondertekende de overeenkomst vrijdag in Ouder-Amstel namens het Rijk.

Verdeling over gemeenten in de MRA

De meeste flexwoningen komen in Amsterdam, namelijk in elk geval 1.000 en de ambitie om er nog eens 1.500 tot 2.000 extra te realiseren. Ook in Zaanstad (ca. 750), Ouder-Amstel (ca. 540), Almere (ca. 425), Haarlemmermeer (ca. 200),  Lelystad (ca. 200) en Velsen (ca. 150) worden flexwoningen gebouwd. Deze woningen zijn bedoeld om de tekorten aan sociale huurwoningen op korte termijn terug te dringen. Nog dit jaar wordt gestart met de bouw van de eerste woningen, in 2024 worden de meeste opgeleverd.

Tekort aan woonruimte

‘De snelste manier om woningen te realiseren, is door het plaatsen van flexwoningen’, zegt minister De Jonge. ‘Flexwoningen zijn hard nodig, want er is een ernstig tekort aan woonruimte. De nieuwe generatie flexwoningen zijn modulair, van hoge kwaliteit en herbruikbaar. Het Rijk zet met de Metropoolregio Amsterdam, als aanvulling op traditionele bouw, in op de bouw van flexwoningen. Vijfduizend is een mooi aantal en een goed begin. Hopelijk volgen er meer gemeenten’, aldus de bewindsman.

Overeenkomst Rijk en regio

De minister heeft de samenwerkende overheden in de MRA benaderd voor het sluiten van de overeenkomst. De partners in de overeenkomst zijn de Rijksoverheid, de provincie Noord-Holland, de provincie Flevoland en de zeven genoemde gemeenten in de MRA die flexwoningen realiseren. Wanneer ook andere gemeenten in de MRA ook flexwoningen willen realiseren, kunnen zij zich later bij de overeenkomst aansluiten. In het akkoord wordt gestuurd op concrete locaties voor de bouw van de woningen, die met capaciteit en financiële middelen van het ministerie versneld worden gebouwd.

Voor de MRA-deelnemers zijn de samenwerking in de regio en de rol van het Rijk van groot belang. Hulp van de Rijksoverheid en regionale afstemming zijn nodig om de flexwoningen te realiseren. Zo zijn afspraken gemaakt over het herplaatsen van de woningen na afloop van de tijdelijke duur van de plaatsingen en wordt er in deze overeenkomst gezamenlijk gewerkt aan afspraken over sociaal beheer.

Smaak te pakken

Wethouder Victor Frequin van Ouder-Amstel is blij dat minister De Jonge naar zijn gemeente is gekomen om de Realisatieovereenkomst Flexwoningbouw te ondertekenen. ‘De afspraken bieden ons en de woningcorporaties meer steun om snel betaalbare huisvesting te realiseren voor ruim 440 jongeren en starters op een tijdelijke locatie in Ouder-Amstel. Minimaal 50% van deze woningen is bestemd voor inwoners uit Ouder-Amstel en de regio Amsterdam.’

Wethouder Jurgen Nobel van Haarlemmermeer, tevens vicevoorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Bouwen en Wonen van de MRA: ‘In Haarlemmermeer hebben we inmiddels ervaring met flexwoningen. In Nieuw-Vennep staan nu woningen die er ook nog mooi uitzien. Minister De Jonge heeft onlangs de eerste sleutels overhandigd. We hebben de smaak te pakken en willen meer flexwoningen bouwen in onze regio. Door de Rijk-Regionale samenwerking die we in deze overeenkomst aangaan kunnen we deze sneller gaan bouwen.’

Taskforce Flexwoningbouw MRA

Vanuit de samenwerkende overheden in de MRA wordt een Taskforce Flexwoningbouw opgericht, die gaat zorgen voor de versnelde bouw van de woningen in de MRA. Deze taskforce zit direct aan tafel bij het Rijk en de provincies. Daarnaast zorgt de taskforce voor inhoudelijke ondersteuning van de gemeenten en heeft de taskforce een regierol voor de herplaatsing van de woningen voor een tweede termijn binnen de MRA.

Download de overeenkomst

U kunt hier de Realisatieovereenkomst Flexwoningbouw MRA downloaden.

Minister Hugo de Jonge en de betrokken wethouders en gedeputeerden van de samenwerkende overheden in de MRA ondertekenen de overeenkomst (foto: MRA / Michiel Wijnbergh)