Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Aanvullend onderzoek naar aardwarmte in MRA

05-03-2021 Nieuws #duurzaamheid#energietransitie

De provincies Noord-Holland en Flevoland doen onderzoek naar aardwarmte in de diepe ondergrond van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De provincies hebben Energie Beheer Nederland (EBN) opdracht gegeven om tussen maart en september 2021 aanvullend seismisch onderzoek te doen, omdat aardwarmte als veelbelovende duurzame warmtebron wordt gezien. Eerder werd al bekend dat hiervoor wordt samengewerkt met het bedrijfsleven.

Aardwarmte is een bron van duurzame warmte. In grote steden als Parijs en München wordt er al jaren gebruik van gemaakt. In plannen om woningen in de MRA aardgasvrij te maken, is er rekening mee gehouden dat in 2040 bijna een kwart van de gebouwen in het gebied met aardwarmte kan worden verwarmd. 

De provincies willen het gebruik van aardwarmte als warmtebron dan ook versnellen. In het programma Versnelling Aardwarmte MRA richten zij zich op beleidsontwikkeling en kennisuitwisseling tussen overheden, aardwarmteontwikkelaars en andere (markt)partijen.

Seismisch onderzoek

Om optimaal gebruik te kunnen maken van aardwarmte als warmtebron is kennis over de ondergrond nodig. Om erachter te komen waar de warmte zit en of de ondergrond geschikt is om aardwarmte uit te halen, gaat EBN extra onderzoek verrichten. Dit onderzoek is onderdeel van het EBN-programma Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN), waarin al grote delen van Nederland in kaart zijn gebracht.

Met lijnen op de kaart van Nederland bepaalt EBN op welke punten onderzoek wordt gedaan. Op die punten worden geluidsgolven de aarde in gestuurd. De aardlagen kaatsen de golven terug en met behulp van grondmicrofoons worden de signalen weer opgevangen. Met die gegevens wordt tot ongeveer zes kilometer diepte een beeld geschetst van de ondergrond. Hoe dat in de praktijk werkt, is te zien in deze video van EBN of te lezen op de website van SCAN.

Zes lijnen

De volgende zes lijnen worden van maart tot september onderzocht:

1. Lijn 36 Schiphol-Diemen-Almere (46 km)
2. Lijn 37 Haarlem-Amsterdam Noord-Landsmeer (36 km)
3. Lijn 38 De Ronde Venen-Blaricum (28 km)
4. Lijn 39 Almere-Laren (17 km)
5. Lijn 40 De Ronde Venen-Amsterdam Zuidoost (17 km)
6. Lijn 41 Lelystad-Zuid (14 km)

Gemeenten, grondeigenaren en omwonenden worden over het onderzoek door EBN geïnformeerd. Meer informatie over het onderzoek, de planning en de resultaten is te vinden op de website van SCAN.