Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Aanpak sociale problematiek Almere urgent: ‘Constante groei heeft prijs’

01-03-2024 Nieuws #brede welvaart#ruimte

Almere kent als snel groeiende stad een forse sociale problematiek. De gemeente, waar veel woningen worden gebouwd, kampt met een tekort aan leraren en huisartsen, veel schulden en armoede onder de inwoners. Daarnaast kent de stad flinke schooluitval, jeugdwerkloosheid en jeugdcriminaliteit. Ook is sprake van relatief veel eenzaamheid onder de inwoners. Tegelijkertijd gaat veel ook goed in Almere, blijkt uit onderzoek. ‘Maar met alleen woningen bouw je nog geen samenleving.’

De gemeente is opdrachtgever van het onderzoek, dat is uitgevoerd door Platform 31, Movisie en het Verwey-Jonker Instituut. Het is volgens Almere voor het eerst dat zo’n grootschalig onderzoek is gedaan in de snelst groeiende stad van Nederland. Almere is na Amsterdam de grootste gemeente in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Download hier het adviesrapport ‘Sociale veerkracht van Almeerders, advies over de sociale staat van Almere’.

Alarmerend

Het onderzoek laat zien dat het met het grootste deel van de inwoners goed gaat. Een aantal uitkomsten noemt het college van burgemeester en wethouders ‘alarmerend’ en hierover wil het college in gesprek met de gemeenteraad.

‘De snelle groei van de stad zorgt ervoor dat mensen hier kunnen wonen. Maar met alleen woningen bouw je nog geen samenleving’, realiseert wethouder Froukje de Jonge zich. ‘Een snel groeiende stad heeft meer uitdagingen.’ De wethouder wijst erop dat moet worden gezorgd voor het welzijn van zowel huidige als toekomstige bewoners. ‘Wat we zien, is dat constante groei zijn prijs heeft als het gaat om het sociale weefsel. Dat is kwetsbaar in een nieuwe stad als Almere en daar zien we in dit onderzoek de gevolgen van. Het onderzoek maakt duidelijk dat de aanpak van deze sociale problemen grote urgentie heeft.’

Negatieve top 10-lijstjes

Almere is een unieke groeigemeente, met veel natuur en recreatiemogelijkheden. Maar ondertussen duikt de stad steeds vaker op in negatieve top 10-lijstjes, zoals de gemeente met het grootste lerarentekort. En de gemeente die in de top 5 staat als het gaat om armoede en schuldenproblematiek. De dreiging van georganiseerde vormen van criminaliteit vraagt ook om extra aandacht, stelt de gemeente vast. Daarnaast ervaren Almeerders hun gezondheid als minder positief dan inwoners uit vergelijkbare grote gemeenten. Bij het ontwikkelen van nieuwe wijken is bovendien beperkt ingespeeld op het bevorderen van sociale samenhang.

‘Bijna vijftig jaar explosieve groei doet wat met een stad’, zegt wethouder De Jonge. ‘We hebben, doordat we snel gegroeid zijn en nog steeds groeien, andere uitdagingen dan andere grote steden die al veel langer bestaan en veel minder hard groeien. Je alleen voelen heeft zijn weerslag op je mentale, maar ook op je fysieke gezondheid’, legt de wethouder uit.

Veel gaat ook goed

De gemeente wijst erop dat tegelijkertijd veel goed gaat in Almere. Naast de aanwezigheid van veel ruimte en groen worden er volop woningen gebouwd die relatief betaalbaar zijn, groeien de economie en de werkgelegenheid en zijn inwoners trots op de stad, waar ze aan willen bijdragen. Jongeren willen er graag blijven wonen.