Derde tranche aanvragen bij Nationaal Groeifonds bekend

24-02-2023 Nieuws #digitalisering#duurzaamheid#innovatie

De derde aanvraagronde van het Nationaal Groeifonds is onlangs bekend gemaakt. Bij diverse voorstellen zijn partners uit de Metropool Amsterdam betrokken. Het Nationaal Groeifonds stimuleert de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden om tot innovatieve oplossingen en nieuwe kansen te komen. Partijen uit de Metropool Amsterdam hebben voorstellen ingediend om financiering te krijgen voor projecten op het gebied van bijvoorbeeld innovatie, digitalisering en duurzaamheid.

Deze voorstellen dragen bij aan de versterking van de economische positie van de regio en aan het creëren van brede welvaart. De adviescommissie van het Nationaal Groeifonds brengt deze zomer een advies uit over de bijdrage van de voorstellen aan de duurzame economische groei van Nederland. Met dit advies in de hand neemt het kabinet kort daarop een besluit over de voorstellen. 

Bij meerdere voorstellen die nu bekend zijn gemaakt, zijn partners uit onze regio betrokken:

  • Het voorstel ‘Een gezond Holomicrobioom’ is een voorbeeld waarbij veel partijen uit de MRA zijn aangesloten. Dit is een voorstel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat gericht is op het ontwikkelen van nieuwe methoden en technologieën om de microbiële diversiteit in de bodem te behouden en te herstellen, wat kan bijdragen aan een gezondere bodem, een betere gewasopbrengst en een duurzamere landbouw.
  • Het Amsterdam UMC heeft via het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de aanvraag ‘DUTCH – Digital United Training Centres for Healthcare’ ingediend. Om het verwachte tekort aan operatiecapaciteit van 20% in 2030 te verminderen, is een disruptieve, gezamenlijke transformatie van zorgopleidingen in Nederland nodig, waarbij DUTCH met digitalisatie, virtualisatie en simulatie een uniform open platform ontwikkelt, implementeert en evalueert voor operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en radiodiagnostisch laboranten om effectiever en met grotere capaciteit te kunnen opleiden, met de mogelijkheid tot opschaling naar alle zorgopleidingen later.
  • Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC) is een voorstel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat gericht is op het bevorderen van de ontwikkeling van nieuwe immersieve technologieën in de creatieve sector, zoals ‘virtual’ en ‘augmented reality’, om zo nieuwe toepassingen en mogelijkheden te creëren voor de culturele sector en de economie. Zie de laatste pagina van dit document voor alle betrokken (MRA-)partners.
  • Preventie Promotor is een voorstel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarbij het Amsterdam UMC betrokken is, dat innovatieve strategieën voor preventie en gezondheidsbevordering gaat ontwikkelen en implementeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van technologieën zoals e-health en ‘wearables’ om de gezondheid van burgers te verbeteren en gezondheidsverschillen te verkleinen.

Hier vindt u een korte beschrijving van alle voorstellen die via de departementen van het Rijk zijn ingediend bij het Nationaal Groeifonds.