Akkoord over opschaling treinverkeer naar Zandvoort

23-09-2019 Nieuws #mobiliteit

NS/ProRail heeft met de betrokken overheden overeenstemming bereikt om te investeren in een structureel betere bereikbaarheid van Zandvoort per trein. Hiermee is een grote stap gezet in het beter bereikbaar maken van Zandvoort op drukke stranddagen en bij grote evenementen, zoals de Grand Prix in mei 2020. Voor het complete maatregelenpakket trekken de gezamenlijk partijen € 7 miljoen uit. 

Er worden nu voorzieningen getroffen waarbij structureel zes treinen per uur kunnen rijden in de zomermaanden. Tijdens grootschalige evenementen kan dit aantal worden verhoogd tot maximaal tien. Zo worden de capaciteit en de kwaliteit van deze lijn structureel verbeterd. ‘Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de regio in vervulling’, aldus de Noord-Hollandse gedeputeerde Adnan Tekin.

Komst Formule 1 is vliegwiel

De wens om in de zomer het aantal ritten op te voeren van vier naar minimaal zes per uur bestaat al langer. De komst van de Formule 1 heeft hierbij als vliegwiel gefungeerd. Het spoor tussen Haarlem en Zandvoort wordt voorzien van een betere stroomvoorziening en er komen extra perrons. De samenwerkende partijen zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeente Zandvoort, de gemeenschappelijke regeling Zuid-Kennemerland, NS/ProRail, Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland.

Voorbereidingen Grand Prix

De voorbereidingen van de F1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort zijn in volle gang. ‘Na 35 jaar verwelkomen we de Formule 1 terug in ons dorp’, reageert wethouder Ellen Verheij-de Haas. ‘Ik ben blij en trots dat dit internationale evenement in Zandvoort gaat plaatsvinden. Hiermee wordt Zandvoort nog meer op de kaart gezet. Samen met de organisator van de Dutch Grand Prix en alle andere betrokkenen maken we van de Dutch Grand Prix Zandvoort een groot succes.’

In een maandelijkse nieuwsbrief informeert de gemeente Zandvoort over de ontwikkelingen rondom dit evenement. Hier kunt u de eerste editie lezen.