Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Zonnefietspad wekt energie op langs Schipholweg in Haarlemmermeer

13-05-2022 Nieuws #duurzaamheid#mobiliteit#ruimte

Een fietspad dat wordt uitgerust met zonnepanelen: het wordt realiteit langs de Schipholweg (N232) bij Vijfhuizen in de gemeente Haarlemmermeer. Het gaat om een initiatief van de provincie Noord-Holland, waarmee meer moet worden geleerd over de techniek van duurzame opwekking van zonne-energie en de ontwikkeling van energiewinning op wegen moet worden versneld.

Het zonnefietspad wordt zo’n 400 meter lang en moet minimaal 80.000 kilowattuur per jaar opleveren. Daarmee kunnen ongeveer twintig huishoudens van energie worden voorzien. De zonnepanelen worden aangelegd door BAM Infra en het werk is naar verwachting in de loop van 2023 afgerond.

De provincie ziet veel kansen met zonnefietspaden. Een voordeel van zonnepanelen in het wegdek is dat ze geen extra ruimte kosten.

Onderzoek

In de ontwikkeling van zonnefietspaden werkt Noord-Holland samen met de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland. Zo komt er ook een zonnefietspad langs de N285 bij Wagenberg in Noord-Brabant. Gezamenlijk onderzoeken de provincies vragen als: wat betekenen de zonnepanelen voor het onderhoud van het fietspad, hoeveel energie kan worden opgewekt en hoe kan met deze nog relatief kostbare techniek op termijn een sluitende business case worden gemaakt?

De fietspaden worden gedurende vijf jaar gemonitord. Alle ervaringen en resultaten worden met elkaar gedeeld.

Ambities in de MRA

De proef met het zonnefietspad in Haarlemmermeer sluit aan op de ambities van de samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In de MRA Agenda hebben zij afgesproken innovaties op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit aan te jagen, waarbij de gebruiker centraal staat en die bijdragen aan goed bereikbare en aantrekkelijke steden, adequate ontsluiting van landelijk gebied, verkeersveiligheid en een duurzame, klimaatbestendige en schone leefomgeving.

Referentiebeeld van een zonnefietspad (foto: BAM Infra)