Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Woningtekort nog groter dan verwacht: 981.000 woningen nodig tot en met 2030

12-07-2023 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte

De komende jaren moeten nog tienduizenden woningen meer worden gebouwd dan was voorzien. Tot en met 2030 moeten in totaal 981.000 woningen worden gebouwd. Dat zijn er 45.000 meer dan in de regionale Woondeals zijn afgesproken en 81.000 meer dan in het rijksprogramma Woningbouw. De groei komt voor meer dan de helft door extra bevolkingsgroei, die volledig wordt veroorzaakt door migratie. Dat blijkt uit de zogenoemde Primos-prognose 2023 van ABF Research, die op 12 juli naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Naast migratie speelt de zogenoemde verdunning van huishoudens en ouderen die langer thuis wonen een rol in de groei van het woningtekort.

Een vijfde nationale woningbouwopgave in MRA

Ongeveer een vijfde van de nationale woningbouwopgave moet worden gerealiseerd in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In de Woondeal MRA, die in maart 2023 is gesloten met het Rijk, is afgesproken dat tot en met 2030 ruim 170.000 woningen in de MRA worden gebouwd.

‘Meer tempo en meer regie’

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge is niet verrast door het toegenomen woningtekort. ‘Met de gestegen rente in het afgelopen jaar is de tegenwind, die op tal van vlakken toch al ferm was, toegenomen. En uit de nieuwe cijfers blijkt de opgave, die toch al fors was, nog groter. Dit komt niet onverwacht, maar onderstreept wel de noodzaak om te zorgen dat het aantal woningen dat erbij komt harder stijgt dan het aantal mensen dat erbij komt. We zullen het woningtekort in moeten lopen. En dus moeten we met meer tempo en meer regie meer betaalbare huizen bouwen.’

Prognose

ABF Research verwacht dat in de periode 2022 tot en met 2030 in totaal 834.000 woningen in Nederland worden gerealiseerd.