Woensdag 20 mei: webinar over datacenterstrategie MRA

14-05-2020 Nieuws #duurzaamheid#economie#ruimte

Op woensdag 20 mei organiseert de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een webinar over datacenters. Aanleiding zijn de belangrijke beslissingen die bestuurders in de MRA (samen met het Rijk en met netbeheerders) binnenkort moeten nemen over datacenters. In hoeverre kunnen en willen wij schaarse ruimte en netcapaciteit beschikbaar (blijven) stellen voor de groei van het datacenter-complex in de MRA?  Wat zien wij als logische locaties voor nieuwe datacenters en welke eisen gaan wij daaraan stellen?

Het webinar begint om 10:30 uur en eindigt om 12:30 uur. Wij maken voor het webinar gebruik van Zoom. Maak om deel te nemen gebruik van de app van Zoom of ga naar de website https://zoom.us en voer de volgende ‘Meeting ID’ in: 846 – 3426 – 4787. Wij realiseren ons goed dat niet alle organisaties het gebruik van Zoom toestaan. Om die reden zorgen wij ervoor dat het webinar met een kleine vertraging ook te volgen is via YouTube en nemen wij het webinar ook op, zodat iedereen het desgewenst op de website van de MRA kan terugkijken.

Afgewogen besluitvorming

Het webinar is bedoeld om MRA-stakeholders die betrokken zijn bij de besluitvorming over datacenters (bestuurders, ambtenaren, raads- en Statenleden) zo goed mogelijk te informeren. Dat gebeurt via een toelichting op een rapport dat onlangs in opdracht van de MRA is opgesteld (dit rapport wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de MRA). Daarnaast gebeurt dit door de perspectieven van het Rijk, de netbeheerders en de sector over het voetlicht te brengen en de verschillende perspectieven (economische belangen, ruimtelijke keuzes, landschappelijke inpassingen, energiebeheerdersperspectief en duurzaamheidsbelangen) met elkaar te confronteren. Het webinar moet op die manier helpen om te kunnen komen tot een meer afgewogen besluitvorming.

Programma

Het webinar begint met de presentatie van het rapport over datacenters in de MRA. Daarna volgen korte toelichtingen namens de gemeenten in de MRA die het meest betrokken zijn bij dit dossier (Amsterdam, Haarlemmermeer en Almere), namens de netbeheerders, namens de sector en namens het Rijk. Aansluitend is er voor deelnemers via Zoom ruimte voor vragen en discussie.