Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Website voor convenant Toekomstbestendige Woningbouw

20-05-2022 Nieuws #bouwen en wonen#duurzaamheid#ruimte

De Metropoolregio Amsterdam heeft samen met een aantal andere organisaties, waaronder de provincie Utrecht en Ballast Nedam, het initiatief genomen om afspraken te maken over toekomstbestendige woningbouw. Inmiddels zijn hierbij al meer dan 20 organisaties, provincies, gemeenten, bouwers en corporaties aangesloten. En dit aantal groeit.

Op 23 juni ondertekenen deze partijen het convenant Toekomstbestendige Woningbouw. Voor dit initiatief is een eigen platform gelanceerd: www.toekomstbestendigbouwen.nl. Via dit platform kunnen belangstellenden zich ook aansluiten bij het initiatief.

Met het convenant krijgen bouwers meer ruimte om zelf concepten te ontwikkelen en gaan overheden vooral sturen op de prestaties die de leefomgeving toekomstbestendig maken. In een toekomstbestendige leefomgeving zijn woningen minstens energieneutraal en is de energierekening laag, zijn de huizen circulair gebouwd, is de omgeving groen en voorkomen we hitte en wateroverlast.

Kijk op www.toekomstbestendigbouwen.nl voor meer informatie en sluit u aan als ondertekenaar of registreer u als belangstellende.